Záchrana pralesa na Sumatře

V roce 2016/2017 jsme se připojili k projektu "Zachraň prales!".

Záchrana pralesa na Sumatře

V roce 2016/2017 jsme se připojili k projektu "Zachraň prales!". Jedná se o Česko-indonéský projekt Green Life, který vznikl již v roce 2009 a zabývá se ochranou deštného pralesa a kriticky ohrožených zvířat v ekosystému Leuser na Sumatře.

Děti z naší školy vytvořily v daném období několik vlastnoručně vyrobených propagačních materiálů, které byly za nepatrnou částku prodávány na nejrůznějších akcích, třídních schůzkách a také v obecní knihovně. Společným úsilím se podařilo vybrat cca. 9.000 Kč. Díky této částce se Ekotým v zastoupení Sdružení rodičů při ZŠ Kunín stává vlastníkem deseti arů deštného pralesa na Sumatře.
19. října 2017 předala místostarostka OÚ Kunín našemu Ekotýmu Certifikát zachránce deštného pralesa. Ten den v naší škole také proběhla nejen pro členy Ekotýmu, ale i pro žáky 7. a 8. ročníku přednáška "Cesta do džungle,, s p. Jiřím Janasem, přímým účastníkem dobrovolnické činnosti, který v rezervaci na Sumatře strávil v roce 2016 celý měsíc.
Pan Janas nás velice poutavým způsobem seznámil s životem v pralesní rezervaci, s faunou a flórou ostrova, prací protipytláckého Tygřího Komanda, záslužnou činností spolku Prales dětem a jinými zajímavostmi této vzdálené země. Své úžasné vyprávění o cestě a pobytu na Sumatře doložil dokumentárními filmy. Motto "Vykupme a zachraňme pralesy dříve, než je vykoupí ti, kteří je chtějí zničit,, završuje společnou myšlenku podpory naší budoucnosti.
Jsme opravdu rádi, že jsme se stali součástí tohoto skvělého projektu.

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Škola: ZŠ a MŠ Kunín
Téma: Klimatické změny
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se