Výzkum kvality potoků pomocí bioindikátorů

Zkoumali jsme všechny potoky v našem okolí. Zajímali nás bezobratlí živočichové (a jejich larvy), kteří v potocích žijí. Podle toho, jaké druhy jsme v potoce našli, jsme určovali kvalitu zkoumaného potoka.

Výzkum kvality potoků pomocí bioindikátorů

Dva roky jsme zkoumali všechny potoky v našem okolí (bylo jich více než 20). Jednalo se o badatelskou práci s prvky místně ukotveného učení.

Podnikli jsme celkem 13 výprav. U každého potoka jsme uskutečňovali řadu měření - např. teplotu vody, pH, konduktivitu, ... Hlavně nás zajímalo, jaké druhy bezobratlých živočichů v nich žijí a podle nich jsme určovali kvalitu daného potoka. Používali jsme k tomu 3 druhy metodik. Některé druhy ukazují na vysokou kvalitu vody, jiné naopak preferují vodu špinavou. Zjistili jsme, že mezi potoky existují velké rozdíly, záleží na tom, kudy protékají a jak vypadá jejich okolí - lépe dopadly potoky, které protékají přírodním prostředím (ve 2 potocích jsme nalezli různá vývojová stádia raka říčního, v některých potocích se vyvíjely larvy pošvatek), hůře ty, které protékají zástavbou.  

Podrobnější informace o badatelském průběhu naší práce, o metodice i výsledcích našich měření najdete na webové stránce: http://potoky.unas.cz, své výsledky jsme zpracovali též do brožury, kterou jsme poskytli našemu městskému úřadu a rádi ji pošleme všem případným zájemcům. Svá zjištění budeme porovnávat s novějšími údaji, které chceme získávat v následujících letech.   

 

VODA
Škola: ZŠ Jílové u Prahy
Téma: Voda
Krok: Analýza

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se