Výzkum dopravní situace v centru obce

Ekotým provedl průzkum dopravní situace v centru obce, kde žáci i obyvatelé obce přecházejí frekventovanou silnici. Cílem bylo zjistit, jak jsou využívány přechody, a navrhnout nějaká účelná opatření.

Výzkum dopravní situace v centru obce

V úterý 21. září odpoledne, kdy chodí žáci ze školy domů, jsme se rozmístili do blízkosti autobusových zastávek, obecního úřadu a obchodu a sledovali okolí. Počítali jsme nejen projíždějící auta, ale i lidi, kteří přecházeli frekventovanou silnici. Zajímalo nás, kolik z nich přejde po přechodu a kolik bude přebíhat silnici mimo přechody. A výsledky našeho výzkumu jsou následující.
Ve sledovaném čase projelo obcí průměrně sedm aut za minutu. V této době přešlo po přechodu 113 lidí a mimo přechod 44 lidí. Průměrně tedy přeběhne mimo přechody jeden člověk každou minutu. Nejvíce nás zarazilo, že 20 z těchto „přebíhačů“ byli dospělí a někteří z nich dokonce vedli za ruku malé dítě.
Naším návrhem, jak zlepšit bezpečnost dopravy v centru obce, je zřídit nový přechod od obchodu ke spolkovému domu, protože na tomto místě přebíhá mnoho lidí, kterým se stávající přechody zdají být daleko.
Výsledky našeho průzkumu jsme poskytli obecnímu zastupitelstvu a také jsme uveřejnili článek v Obecním zpravodaji, ve kterém jsme vyzvali občany k využívání přechodů.

Výsledky tohoto průzkumu jsme využili při plánování cílů v oblasti Doprava.

Ivana Majerová


Škola: ZŠ a MŠ Křtiny
Téma: Doprava
Krok: Analýza

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!