Vracejme staré mobily

Na Základní škole Plumlov jsme udělali průzkum mezi žáky a zjistili jsme, že někteří žáci nevědí, kam odložit starý nefunkční mobil.

Vracejme staré mobily

Do kampaně byl na začátku zapojen celý Ekotým. Společně promýšlel anketní otázky a pak jednotliví členové prováděli průzkum na škole. Tázali se jednotlivých žáků, odpovědi pečlivě zapisovali. Výsledky dotazníkového šetření pak zpracovali do grafů a tabulek.

Na Den činu zástupci Ekotýmu, ti, kteří se nestyděli, učili své mladší spolužáky.

Při plánování kampaně jsme se odrazili od staré Analýzy, zaměřili jsme se především na třídění a sběr různých odpadů na škole. Zjistili jsme, že nám chybí na škole box na sběr starých mobilních telefonů a z výsledku průzkumu vyplynulo, že někteří žáci nevědí, kam odložit starý nefunkční mobilní telefon. Při Analýze se také ukázalo, že většina žáků ráda mění svůj funkční telefon za nový, modernější.

Jako cíl kampaně jsme si stanovili: Zmapovat historii a budoucnost mobilních telefonů, jejich složení, způsob výroby a v neposlední řadě jejich recyklaci. Získané informace předat prostřednictvím posterů, nástěnek, letáků ostatním žákům školy.

Naše úkoly:

Úkol 1: Dotazníkové šetření mezi žáky základní školy.

Úkol 2: Kampaň zaměřená na sběr starých, nefunkčních mobilních telefonů.

Úkol 3: Tématické vyučování – historie, složení, výroba mobilních telefonů.

Úkol 4: Učíme se navzájem – výuka mladších žáků zaměřená na získané poznatky o mobilních telefonech.

Úkol 5: Tvorba nástěnky, letáků, prezentací.

Během kampaně žáci měli jasně zadané úkoly a věděli cíl celé kampaně. Nebylo třeba řešit problémy. Snad jen, že v dotazníkovém šetření žáci uváděli mnoho starých mobilů, které mají doma, ale do školy nám jej nenosili. Opakovaně jsme šířili informaci, aby se mobily nosily do školy. Následně jsme vyhlásili soutěž ve sběru starých mobilních telefonů.

Kampaň jsme zařadili i do vyučování:
Ekologická praktika 7. a 8. ročník – studium materiálů týkající se mobilních telefonů.
Informační a komunikační technologie 8. ročník – zpracování informací do informačních letáků pro žáky, tvorba plakátů a prezentací.

Neplánovaně jsme kampaně řešili v projektovém vyučování celé školy (oslavy 100. let školy). Skupina 14 žáků si sama zvolila téma mobilních telefonů. Včetně zpracování zajímavých informací žáci vytvořili modely mobilních telefonů a uspořádali výstavu starých mobilních telefonů. O výstavu byl velký zájem z řad žáků. Vždy s úsměvem na tváři shlédli výstavu „ prapra… předchůdců jejich „ miláčků mobilních telefonů“,

Během kampaně jsme dosáhli stanovených cílů. Žáci získali nové informace o složení, historii, výrobě mobilních telefonů. Žáci vytvořili papírové modely starých telefonů a uspořádali výstavku starých mobilních telefonů. Sesbírali jsme celkem 45 starých mobilních telefonů, které ležely již dlouhou dobu v domácích zásuvkách. Do našeho stávajícího Ekokodexu jsme doplnili pravidlo: Nevyhazuj staré (funkční) věci pro nové.

Litter less
Škola: ZŠ Plumlov
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se