Úprkem za plánem

Plán činnosti na naší škole vznikal díky práci členů Ekoparlamentu i se do tvorby zapojili žáci z ostatních tříd.

Úprkem za plánem

Čelá škola vytvořila podklady, které pak Ekoparlament zpracoval do plánu, který jsme vyvěsili na stránky i na nástěnku a řídíme se jím. Jak tedy náš plán vznikal?

Na základě výstupů z analýzy, kterou jsme uskutečnili pomocí pracovních listů Ekoškoly a také pomocí zkušebních pracovních listů, děti z různých tříd navrhovaly opatření, která bychom mohli na škole realizovat. 

Kromě toho žáci Ekoparlamentu při přespávání ve skupinkách, které byly zaměřené na jednotlivá témata, navrhovali opatření, která bychom mohli ve škole uskutečnit. Po té, co jsme se shodli na těch uskutečnitelných, je Ekoparlamenťaci sepsali do přehledných tabulek (na stránkách školy).

Jako nejzdařilejší se mi zdály pracovní listy (autorka M. Hoferová) na téma voda a odpady, ze kterých vyplynuly uskutečnitelné nápady. U odpadů například pořízení vermikompostéru apod. Jako měřítko množství odpadu nám slouží počet pytlů směsného odpadu, které paní uklízečky naplní za týden. Vermikompostér máme, starší žáci mají připravený program pro mladší ohledně třídění odpadu a hlavně množství vzniklého odpadu, tak uvidíme, zda počet pytlů klesne.

U vody zase žáci nejprve spočítali, kolik učeben zaplní voda spotřebovaná ve škole za rok. Zjistili, že by se v ní dalo plavat. Přemýšleli, proč se nedaří spotřebu vody snížit, no a sepsali jsme opatření (více využívat dešťovou vodu ze sudů, informovat o malém a velkém splachování, ve třídách neplýtvat), uskutečnili je a sledujeme spotřebu.

3. krok: PLÁN ČINNOSTÍ
Škola: ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové
Krok: Plán činností

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se