Uklízíme, třídíme

V rámci celostátní akce 72 hodin jsme se s Ekotýmem rozhodli uklidit velikou stráň za školou a přichystat ji na zimu na bezpečné bobování.

Uklízíme, třídíme

Akce 72 hodin je celostátní projekt, díky kterému bychom se měli více věnovat péči o přírodu a smýšlet trošku ekologičtěji. Stanovený termín akce byl 14. – 17. 10. 2021, ale každý si může svých 72 hodin začít počítat, kdy chce. Cílem je totiž výzvu alespoň zkusit.

Náš ekotým se zapojil hned do několika výzev:

72 hodin třídím odpad
72 hodin bez plýtvání jídlem
72 hodin bez technologií
72 hodin šetřím energii a vodu
72 hodin péče o přírodu
72 hodin dělání radosti
Každý člen se tak snažil během čtvrtka, pátku a víkendu více uvědomovat svůj vliv na životní prostředí a doufejme, že něco předal i dál svému okolí.

Na pátek jsme si dali na dvě hodiny „volno“ a na popud žáků jsme uklidili stráň za školou. Tím žáci začali plnit výzvu Péče o přírodu, Třídění odpadu a také Dělání radosti, protože z takového nadšení, se kterým se žáci do úklidu pustili, jsem měla největší radost já. Ohákli jsme se do týmových triček, naplnili termosky čajem, nasadili rukavice, vzali odpadkové pytle a vyrazili na úklid.

Musím říct, že lehká práce to nebyla, protože jsme společně během 2 hodin odtahali a roztřídili více než 15 obrovských pytlů, matraci a dokonce i jízdní kolo. Dokud žáci takový nepořádek sami nevidí a neuklízí, málokdy si uvědomí, že odhozený papírek na zem je něco špatného. Po této zkušenosti by si tak mohli více uvědomovat, co s odpadky dělají a upozorňovat na to i ostatní spolužáky.

Celou akci hodnotím za velmi vydařenou a chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným za jejich pomoc přírodě.

Aktivita je propojena s ekokodexem školy, kde máme začlenéno i třídění odpadů. Tuto akci jsme si naplánovali již na začátku šk. roku a zařadili do našeho plánu činností. I ti nejmenší žáci dokázali po chvilce sami vytřídit různé typy odpadu, takže si vše lépe zapamatovali a jsou schopni předávat informace dále.

Michaela Miháliková, vedoucí EkoTýmu


Škola: Základní škola, Liberec, Kaplického
Téma: Odpady
Krok: Ekotým

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!