Úklid Rájeckého potoka – MŠ Olbrachtova v Karviné

Do IKEA výzvy se tato mateřská škola přihlásila s nápadem na úklid Rájeckého potoka.

Úklid Rájeckého potoka – MŠ Olbrachtova v Karviné

Při procházkách v lesoparku si děti stále častěji všímaly, že v přírodě je spousta věcí, které do ní nepatří. Protože se to dětem nelíbilo, rozhodly se s rodiči vodní tok a jeho okolí vyčistit. A nejen to, připraví informační tabulky, promyslí jednotlivé aktivity na stanovištích a děti osloví kamarády a sourozence a na akci je pozvou.

„Příroda nám dává hodně podnětů, je pro nás inspirací a my jsme rádi, že jí to můžeme aspoň částečně vracet.“

Jsme MŠ, která se už přes 20 let snaží rozvíjet enviromentální cítění u dětí předškolního věku
a zprostředkovávat jejich přímý kontakt s přírodou. V roce 2013 jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola, kde jsme získali, v roce 2016 titul Ekoškola, který jsme loni obhájili. Zařazujeme do vzdělávací nabídky činnosti, experimenty, výlety, školy v přírodě a zážitky rozvíjející vztah dětí k přírodě. Vyžíváme zahradu vybudovanou v přírodním stylu, která nabízí dětem prostor pro hru i poznání. Máme zde přírodní prolézačky, houpačky, ježkovník, bylinkové a zeleninové záhonky, ovocné stromy a keře, hmyzí domeček, jezírko, motýlí louku, zvonkohru, ohniště, smyslový chodníček a divoká zákoutí.

Snažíme se o ekologický provoz MŠ:

  • třídíme odpad společně s dětmi a využíváme ho k dalším činnostem
  • sbíráme baterie, víčka, papír, suché pečivo, drobné elektro, tonery
  • nakupujeme potraviny a drogerii ve velkých baleních
  • recyklujeme bioodpad
  • používáme hnojivo vytvořené kalifornskými žížalami, o které pečují děti


Angažujeme se v propagaci EVVO ve městě Karviná. Pořádáme „Ekohrátky neboli stezku Malého Přírodníčka“ s cílem zapojit co největší počet dětí předškolního věku z ostatních MŠ k poznání přírody, rozvoji ekologického způsobu myšlení.

Vedeme k enviromentálnímu cítění i rodiče. A i proto jsme využili možnost zapojit se do IKEA výzvy „Lepší život pro všechny“.

Naše motto pro tuto výzvu: „Voda je to nejcennější, co si musíme chránit. A díky výzvě si to snad uvědomí více lidí.“

Jak to bylo

Do výzvy IKEA jsme se zapojili s cílem ukázat veřejnosti, že nám záleží na prostředí, kde trávíme volný čas.

Celý nápad vznikl v hlavičkách našich všímavých dětí, které při častých vycházkách do nedalekého lesoparku zjistily, že v okolí Rájeckého potoka není něco v pořádku – povaluje se tam spousta odpadků. Jelikož jsme se zrovna tématem Voda zabývali, došli jsme s dětmi k rozhodnutí, že to tak nenecháme. Dali jsme hlavy dohromady a na schůzce Ekotýmu jsme vše probrali také s rodiči. Dohodli jsme se a úkol zněl jasně, musíme problematiku znečištění vodních toků zviditelnit, a co víc, je potřeba informovat a zapojit také veřejnost.

Nelenili jsme a začali jsme vše chystat. Vytvořili jsme plakát s informacemi o připravované akci, sestavili plán organizace „Dne D“ a rozdělili si úkoly. Oslovili jsme také učitele ze základní školy U Lesa, aby se k nám připojili a pomohli s realizací tohoto záměru. K našemu milému překvapení jsme později zjistili, jak jsou oslovení učitelé kreativní – do úklidu Rájeckého potoka se totiž se žáky 2. stupně zapojili v rámci pracovní výchovy a část žáků pak pomohla i s organizací na doprovodných stanovištích.

„Den D“ přišel. Lesopark se začal plnit dětmi i dospělými. Na úvod si všichni vyslechli, co je čeká, jak se mohou zapojit a k čemu celá akce slouží. Spolu s informacemi dostali pytle na odpad a ochranné rukavice a mohlo se začít. Abychom však pouze nepracovali, bylo na vyznačené trase připraveno několik stanovišť, kde měli účastníci akce možnost otestovat své znalosti a dovednosti spojené s vodou. A tak děti s „dospěláky“ nejen sbírali pohozené odpadky zanechané ve vodním toku a jeho okolí, ale mohli si také zkusit vyřešit kvíz o tom, co do vody patří a co ne, vylovit si z vody rybky (samozřejmě umělé), zahrát si na badatele na stanovištích s pokusy a také se například dověděli, jak dlouho trvá jednotlivým materiálům, než se v přírodě rozpadnou. Milým překvapením bylo, že se do aktivity zapojili i náhodní návštěvníci lesoparku, především rodiny s dětmi, ale i senioři.

Povedlo se! Rájecký potok jsme vyčistili a na závěr jsme jen koukali! Když jsme původně s tímto nápadem přišli, ano, v okolí potoka se povalovaly odpadky, ale nečekali jsme, jaké je jejich SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ!!!

Jednou z odměn zúčastněným dětem byla krásná voňavá jablíčka, vypěstovaná v našem regionu. A co nás zas a znovu mile překvapilo? Že dětem, včetně školáků 2. stupně ZŠ, v dnešní digitalizované době jablíčka udělala upřímnou radost a většinou se do nich hned v cíli s chutí zakously.

A jaké to v nás všechno zanechalo dojmy???

Jsme vděční

(což by možná mohlo znamenat, že jsme vlastně uspěli v té části našeho záměru: „oslovení veřejnosti“???)

Děkujeme všem učitelům a žákům ze základní školy U Lesa, rodičům a dětem, kteří se podíleli na realizaci projektu a přišli přírodě pomoci. Dále děkujeme kolektivu MŠ za zapojení se a za organizaci. Zvláštní poděkování patří osloveným zdravotním pojišťovnám a Magistrátu města Karviné za poskytnuté odměny pro děti, a společnosti STaRS Karviná, s.r.o. za zapůjčení vybavení na jednotlivá stanoviště.

Jaké jsou klady této akce

Jako jednoznačně pozitivní zpětně hodnotíme ohlasy zúčastněných. Také nás velice mile překvapila hojná účast žáků a učitelů ze základní školy U Lesa. Jednotná spolupráce Ekotýmu a kolektivu celé mateřské školy je neocenitelnou součástí! No a to, že nám vyšlo počasí, už bylo jen takovou třešničkou na dortu toho všeho našeho nadšení.

 

Jsme ovšem i realisté

Zjistili jsme, že pro příští akce potřebujeme posílit jejich propagaci právě v naší vlastní školce, protože účast našich rodičů a dětí byla nižší, než jsme očekávali. Je to pro nás výzva do příště.

A co si neseme z této výzvy jako poselství

„Voda je to nejcennější, co si musíme chránit.“

Příspěvek sepsala maminka


Škola: MŠ Olbrachtova, Karviná
Téma: Odpady
Krok: Ikea výzva

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se