Úklid Rájeckého potoka – MŠ Olbrachtova v Karviné

Do IKEA výzvy se tato mateřská škola přihlásila s nápadem na úklid Rájeckého potoka.

Úklid Rájeckého potoka – MŠ Olbrachtova v Karviné

Při procházkách v lesoparku si děti stále častěji všímaly, že v přírodě je spousta věcí, které do ní nepatří. Protože se to dětem nelíbilo, rozhodly se s rodiči vodní tok a jeho okolí vyčistit. A nejen to, připraví informační tabulky, promyslí jednotlivé aktivity na stanovištích a děti osloví kamarády a sourozence a na akci je pozvou.

„Příroda nám dává hodně podnětů, je pro nás inspirací a my jsme rádi, že jí to můžeme aspoň částečně vracet.“

Jsme MŠ, která se už přes 20 let snaží rozvíjet enviromentální cítění u dětí předškolního věku
a zprostředkovávat jejich přímý kontakt s přírodou. V roce 2013 jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola, kde jsme získali, v roce 2016 titul Ekoškola, který jsme loni obhájili. Zařazujeme do vzdělávací nabídky činnosti, experimenty, výlety, školy v přírodě a zážitky rozvíjející vztah dětí k přírodě. Vyžíváme zahradu vybudovanou v přírodním stylu, která nabízí dětem prostor pro hru i poznání. Máme zde přírodní prolézačky, houpačky, ježkovník, bylinkové a zeleninové záhonky, ovocné stromy a keře, hmyzí domeček, jezírko, motýlí louku, zvonkohru, ohniště, smyslový chodníček a divoká zákoutí.

Snažíme se o ekologický provoz MŠ:

  • třídíme odpad společně s dětmi a využíváme ho k dalším činnostem
  • sbíráme baterie, víčka, papír, suché pečivo, drobné elektro, tonery
  • nakupujeme potraviny a drogerii ve velkých baleních
  • recyklujeme bioodpad
  • používáme hnojivo vytvořené kalifornskými žížalami, o které pečují děti


Angažujeme se v propagaci EVVO ve městě Karviná. Pořádáme „Ekohrátky neboli stezku Malého Přírodníčka“ s cílem zapojit co největší počet dětí předškolního věku z ostatních MŠ k poznání přírody, rozvoji ekologického způsobu myšlení.

Vedeme k enviromentálnímu cítění i rodiče. A i proto jsme využili možnost zapojit se do IKEA výzvy „Lepší život pro všechny“.

Naše motto pro tuto výzvu: „Voda je to nejcennější, co si musíme chránit. A díky výzvě si to snad uvědomí více lidí.“

Jak to bylo

Do výzvy IKEA jsme se zapojili s cílem ukázat veřejnosti, že nám záleží na prostředí, kde trávíme volný čas.

Celý nápad vznikl v hlavičkách našich všímavých dětí, které při častých vycházkách do nedalekého lesoparku zjistily, že v okolí Rájeckého potoka není něco v pořádku – povaluje se tam spousta odpadků. Jelikož jsme se zrovna tématem Voda zabývali, došli jsme s dětmi k rozhodnutí, že to tak nenecháme. Dali jsme hlavy dohromady a na schůzce Ekotýmu jsme vše probrali také s rodiči. Dohodli jsme se a úkol zněl jasně, musíme problematiku znečištění vodních toků zviditelnit, a co víc, je potřeba informovat a zapojit také veřejnost.

Nelenili jsme a začali jsme vše chystat. Vytvořili jsme plakát s informacemi o připravované akci, sestavili plán organizace „Dne D“ a rozdělili si úkoly. Oslovili jsme také učitele ze základní školy U Lesa, aby se k nám připojili a pomohli s realizací tohoto záměru. K našemu milému překvapení jsme později zjistili, jak jsou oslovení učitelé kreativní – do úklidu Rájeckého potoka se totiž se žáky 2. stupně zapojili v rámci pracovní výchovy a část žáků pak pomohla i s organizací na doprovodných stanovištích.

„Den D“ přišel. Lesopark se začal plnit dětmi i dospělými. Na úvod si všichni vyslechli, co je čeká, jak se mohou zapojit a k čemu celá akce slouží. Spolu s informacemi dostali pytle na odpad a ochranné rukavice a mohlo se začít. Abychom však pouze nepracovali, bylo na vyznačené trase připraveno několik stanovišť, kde měli účastníci akce možnost otestovat své znalosti a dovednosti spojené s vodou. A tak děti s „dospěláky“ nejen sbírali pohozené odpadky zanechané ve vodním toku a jeho okolí, ale mohli si také zkusit vyřešit kvíz o tom, co do vody patří a co ne, vylovit si z vody rybky (samozřejmě umělé), zahrát si na badatele na stanovištích s pokusy a také se například dověděli, jak dlouho trvá jednotlivým materiálům, než se v přírodě rozpadnou. Milým překvapením bylo, že se do aktivity zapojili i náhodní návštěvníci lesoparku, především rodiny s dětmi, ale i senioři.

Povedlo se! Rájecký potok jsme vyčistili a na závěr jsme jen koukali! Když jsme původně s tímto nápadem přišli, ano, v okolí potoka se povalovaly odpadky, ale nečekali jsme, jaké je jejich SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ!!!

Jednou z odměn zúčastněným dětem byla krásná voňavá jablíčka, vypěstovaná v našem regionu. A co nás zas a znovu mile překvapilo? Že dětem, včetně školáků 2. stupně ZŠ, v dnešní digitalizované době jablíčka udělala upřímnou radost a většinou se do nich hned v cíli s chutí zakously.

A jaké to v nás všechno zanechalo dojmy???

Jsme vděční

(což by možná mohlo znamenat, že jsme vlastně uspěli v té části našeho záměru: „oslovení veřejnosti“???)

Děkujeme všem učitelům a žákům ze základní školy U Lesa, rodičům a dětem, kteří se podíleli na realizaci projektu a přišli přírodě pomoci. Dále děkujeme kolektivu MŠ za zapojení se a za organizaci. Zvláštní poděkování patří osloveným zdravotním pojišťovnám a Magistrátu města Karviné za poskytnuté odměny pro děti, a společnosti STaRS Karviná, s.r.o. za zapůjčení vybavení na jednotlivá stanoviště.

Jaké jsou klady této akce

Jako jednoznačně pozitivní zpětně hodnotíme ohlasy zúčastněných. Také nás velice mile překvapila hojná účast žáků a učitelů ze základní školy U Lesa. Jednotná spolupráce Ekotýmu a kolektivu celé mateřské školy je neocenitelnou součástí! No a to, že nám vyšlo počasí, už bylo jen takovou třešničkou na dortu toho všeho našeho nadšení.

 

Jsme ovšem i realisté

Zjistili jsme, že pro příští akce potřebujeme posílit jejich propagaci právě v naší vlastní školce, protože účast našich rodičů a dětí byla nižší, než jsme očekávali. Je to pro nás výzva do příště.

A co si neseme z této výzvy jako poselství

„Voda je to nejcennější, co si musíme chránit.“

Příspěvek sepsala maminka


Škola: MŠ Olbrachtova, Karviná
Téma: Odpady
Krok: Ikea výzva

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!