Učebna v přírodě aneb “Hurá ven!”

Názorná výuka v přirozeném prostředí je nejlepší způsob, jak žáky naučit fungování přírody v přímém přenosu. Chtěli jsme vést žáky k ochraně ŽP, a proto jsme spustili projekt Učebna v přírodě.

Učebna v přírodě aneb “Hurá ven!”

To, že výuka venku je nejlepším zdrojem znalostí, věděli už Epikurejci v antickém Řecku. Školní zahrada jako učebna v přírodě tvoří základní stavební kámen k ekologickému smýšlení, rozvoji a osvojení si environmentální či ekologické gramotnosti, pochopení vztahů v ní a k podporování aktivní ochrany přírody. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit ucelenou přírodní učebnu v rámci školní zahrady, kde by se žáci mohli vzdělávat a zároveň načerpat energii a odpočinout si.

Naše školní zahrada je opravdu velká, má něco kolem 2,6 ha. To nám umožnilo rozčlenit ji na několik tematických sektorů a pustit se do toho. V rámci tématu "prostředí školy" jsme do začátku zvolili dva sektory - rozkvetlou louku a skalku.

Do projektu byli zapojeni zaměstnanci školy, obec, žáci, rodiče a další dobrovolníci. Nedílnou součástí naší spolupráce byla i firma, která měla za úkol srovnání pozemku pro samotnou realizaci a externí pracovnice z Botanické zahrady Teplice, která pomáhala jako konzultantka pro výběr vhodných rostlin. Společnou prací jsme dosáhli vytvoření dvou specifických miniekosystémů plných rostlin a živočichů, které jsou základem pro výuku přírodních věd na naší škole. Projekt se nám opravdu povedl. Skalka i rozkvetlá louka jsou nedílnou součástí výuky několika předmětů. I když časová dotace byla velká a mnohdy nám úplně nevyšlo počasí, stálo to za to. Vřele doporučujeme do obdobných projektů jít, protože učit se venku, bádat, fotit, očichávat, ohmatávat a objevovat, je lepší, než sedět v učebně a koukat na obrázky rostlin a živočichů v učebnici.

Samozřejmě plánujeme rozšíření učebny o další sektory jako bylinkový kout, zeleninové záhonky či kapradinový záhon, které rozšíří možnosti jejího využití. Rotační výuka, rozestupy a další okolnosti pandemie nás utvrdily v tom, že být venku je nejlepší cesta.

Kroky a témata Ekoškoly:

Poté, co jsme si prošli naši školu a zanalyzovali jsme školní prostředí, jsme nalezli několik slabých stránek. Na pozemku školy je nedostatek prostoru pro výuku venku. Máme u nás sice pár krásných míst, kde mohou jednotlivé ročníky trávit v rámci výuky čas, ale není jich dost. V ovocném sadu jsou již staré ovocné stromy a žádné bobulové keře, které bychom mohli využít. Další slabou stránkou je, že na školním pozemku není žádný zeleninový či bylinkový záhon. Sektorů pro výuku také není mnoho, což měníme a nadále chceme měnit.

V plánu činností jsme se na tyto slabé stránky zaměřili a snažíme se alespoň 70% splnit. Vzhledem k realizaci těchto dvou menších projektů jsme si i utříbili myšlenky, když jsme vytvářeli školní Ekokodex. Společně jsme monitorovali průběh tvorby, ale i následný výskyt živočichů a růst rostlin v daném sektoru. Vyhodnocovali jsme přínos sektorů pro výuku a spolupracovali s lidmi z CHKO České středohoří, kteří nám za pomoc při úklidu v CHKO věnovali výsevní směs lučních bylin. Poté jsme samozřejmě informovali o našem úspěchu i ostatní všude, kde se dalo (rozhlas, web školy, školní i obecní zpravodaj).
Akce se zdařila a díky píli a nadšení může tento sektor k posezení, odpočinku a vzdělávání využít každý kolemjdoucí.

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ a MŠ Povrly, okres Ústí nad Labem
Téma: Prostředí školy
Krok: Plán činností

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se