Třiďte odpad, má to smysl

Na základní škole Zelená, Havířov - Životice zahájili kampaň proketem Třiďte odpad, má to smysl.

Třiďte odpad, má to smysl

Žáci ze základní školy Zelená z Havířova – Životic se letos zapojili do kampaně Litter Less poprvé. Kampani se věnoval celý Ekotým a snažil se zapojit i všechny ostatní ve škole.

Kampaň zahájili projektem Třiďte odpad, má to smysl.Po ranním symbolickém sešlápnutí plastových láhví všemi žáky v tělocvičně a seznámení spolužáků s cílem a smyslem kampaně se všichni rozešli do tříd a po ročnících plnili úkoly projektu. Ve třech vyučovacích hodinách si žáci prvního a druhého ročníku vyzkoušeli správné třídění odpadu, soutěžili s Tondou Obalem, promítali si pohádky a vyplňovali pracovní listy. Starší žáci zpracovávali dotazníky o množství použitých obalů ve svých domácnostech, vyhledávali na mapě ČR místa, kdese recyklují plasty, řešili kvíz o délce rozkladu vyhozeného odpadu v přírodě, na časové ose sledovali vývoj obalů a zhlédli krátké filmy o recyklaci.

Žáci Ekotýmu vypracovali plán akcí na celý rok. Využili k tomu stávající SWOT analýzu. Jako cíl si vytyčili snížit spotřebu papírových utěrek, snížit množství plastových obalů a igelitových tašek.

V rámci kampaně se jeli podívat na skládku odpadů v Horní Suché, kde vystoupali na uměle vytvořený kopec z odpadků. Byli překvapeni tak velkým množstvím odpadu a návštěva jim pomohla si uvědomit důležitost a smysl třídění. Na tuto praktickou zkušenost navazoval projekt Šetrný spotřebitel, kdy žáci navrhovali opatření, která povedou k předcházení vzniku odpadu ve škole i v jejich domácnostech. Sledovali cestu své svačiny od prvotní výroby až k nim na stůl a hledali ideální svačinu. Ve škole jsme na základě návrhů nahradili igelitové tašky na školní potřeby látkovými, které si žáci pokreslili, nakoupili nové praktické zásobníky na papírové utěrky a toaletní papír, výtvarně zpracovali kartonové krabice na odpad.

O svých cílech a aktivitách informovali žáci i veřejnost a to během velikonočního jarmarku a v rámci Dne činu. Na jarmarku nabízeli rodičům výrobky z „odpadu“. Na Den činu uspořádali zábavné odpoledne spojené s pohybem, soutěžemi, kvízy o třídění odpadů a přírodě. Občerstvení podávali na kompostovatelných táccích firmy Eko plast.

V rámci kampaně navštívil Ekotým Základní školu Prameny v Karviné. Chtěli jsme získat zkušenosti od Ekotýmu školy, která byla do kampaně zapojena v minulém školním roce. Setkání bylo inspirativní, žáci si prohlédli školu, klubovnu Ekotýmu a načerpali podměty pro realizaci kampaně.

V průběhu kampaně se ve škole podařilo snížit množství vyprodukovaného odpadu. Původních 7 pytlů tříděného papíru za měsíc na počátku kampaně snížili na 5 pytlů, z 5 kg týdně klesl papírový odpad na 4kg. Zároveň pořádali sběrové týdny, během kterých tento rok vybrali 2486 kg papíru a kartonů.

Lenka Přikrylová, koordinátorka programu

Litter less
Škola: ZŠ Zelená, Havířov - Životice
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se