Třiďme papír!

Ekotýmu se podařilo zapojit do kampaně také učitele a především žáky ze všech tříd a v neposlední řadě jejich úžasného pana školníka.

Třiďme papír!

Na kampaně pracoval celý Ekotým Základní školy 5. května v Rožnově pod Radhoštěm. Celou kampaň vymýšlel a organizoval. Podařilo se jim zapojit do kampaně také učitele a především žáky ze všech tříd a v neposlední řadě jejich úžasného pana školníka.

Jako každý školní rok udělali na počátku Analýzu a z toho vyvodili úkoly. Rozhodli se zlepšit třídění papíru ve škole. Nejprve zkontrolovali sběrné krabice na papír ve všech třídách a některé museli opravit. Seznámili ostatní žáky ve škole s cílem kampaně a pak už jen počítali a kontrolovali vše v hlavním sběrném kontejneru ve vestibulu školy. 

Spolužákům jsme v průběhu roku připomínali význam sběru a recyklace papíru a cíl kampaně. O své práci informovali na webových stránkách školy a Ekoškoly a ve školním časopise Pětikvítek. Také si připravili reportáže ve školním rozhlase. K motivaci využili i nové koše na papír, které by měly být trvanlivější.

V průběhu kampaně zorganizovali návštěvu spřátelené Ekoškoly ve Štramberku, která byla také zapojena do kampaně. Mohli si tak vyměnit zkušenosti a inspirovat se pro další práci.

Den činu byl velkolepý a podle ohlasů se všem líbil. Pojali ho jako sportovně-ekologickou akci, kde žáci 5. - 8. tříd běhali ve smíšených družstvech po lesích a loukách a při tom plnili různé úkoly. Deváťáci pomáhali na stanovištích, kde účastníci třídili odpadky, luštili rébusy, jezdili na letních trojlyžích (což byla velká legrace), šplhali na lanech, stříleli, prolézali pneumatikou, hráli „ekokufr“ a další. Tím se učili a hlavně se náramně bavili. Žáci dostali látkové tašky, které si mohli sami pomalovat.

Na začátku kampaně spočítali, že ve škole ve třídách vytřídí 35 kg papíru za týden. Na konci kampaně došlo k malému zlepšení a po dalším měření zjistili, že za týden vytřídí 38 kg papíru. Určitě pomohlo informování spolužáků o významu a snad jsme byli motivováni novými odpadkovými koši, které jsme dostali.

Členové Ekotýmu

Litter less
Škola: ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm
Téma: Odpady
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se