Stop plastovým kelímkům

Na Základní škole Šrámkova v Opavě při Analýze zjistili, že mají velkou spotřebu plastových kelímků z nápojových automatů. Rozhodli se udělat kampaň, aby snížili množství spotřebovaných kelímků.

Stop plastovým kelímkům

Koordinátorem celé akce byl školní Ekotým.

Co všechno žáci v kampani dělali?

  1. Počítali počty kusů kelímků, které jsou spotřebovány za týden, za měsíc. K tomu účelu vytvořili malý dotazník, ve kterém se spolužáků ptali, kolik kelímků denně spotřebují, zda si uvědomují, že vytvářejí nebezpečný odpad a podobně.
  2. Vytvořili plakáty vyzývající ke snížení spotřeby plastových kelímků.
  3. Propagovali nezávadnost vody z vodovodních kohoutků a zvažovali možnosti zřízení pítka na škole.
  4. Vyráběli výtvarné objekty z použitých plastových kelímků ve výuce praktických činností a ve výtvarné výchově. Vyhlásili tři výtvarné soutěže ke kampani pro celý okres a uspořádali vernisáž.
  5. Navštívili třídičku odpadů.
  6. Propagovali projekt na stránkách školy, na veřejnosti při akci Den Země v Opavě.
  7. Na kampani spolupracovali s Ekoškolou v Lískovci.

A co se jim povedlo?

Kampaň proběhla s úspěchem. Díky ní se ve škole podařilo snížit spotřebu plastových kelímků o 44%.

Do kampaně se zapojilo velké množství dětí i dospělých a to díky vyhlášení tří soutěží na okresní úrovni, do kterých se zapojilo 400 dětí. Na vernisáž prací z použitých kelímků přišlo 250 osob. Soutěže byly vyhodnoceny na Den činu. Výherci soutěží obdrželi diplom, medaili a odměnu. Na školní zahradě byla odhalena plastika nazvaná Stop plastům aneb plasty jen jako výtvarné umění. Plastika bude mementem neúměrně zvyšujícího se množství plastů v přírodě. Zároveň si ve škole do Ekokodexu přidali jedno pravidlo: Neplýtváme kelímky nebo je vůbec nepoužíváme.

 

Dotazníkem, který ve škole spolužákům rozdali, zjistili, že některé děti používají denně několik kelímků a to se podařilo díky kampani odstranit.

S vedením školy probrali žáci možnost vybudování pítka. Vedení je nápadu nakloněno, ale finanční náklady podle propočtů pana školníka jsou vysoké. Celá realizace by vyšla na 18.000,- Kč. Ekotým se spolu s paní učitelkou rozhodl, že zkusí v příštím roce požádat o dotaci město Opava na zřízení pítka. Škola by tak ušetřila finance a hlavně životní prostředí.

Tabulka celkové spotřeby kusů plastových kelímků na začátku a v průběhu kampaně na ZŠ Šrámkova Opava

 

Měsíc

1.týden

2.týden

3.týden

4.týden

Listopad 2014

503

496

520

508

Prosinec 2014

500

506

250

prázdniny

Leden 2015

125

260

170

245

Únor 2015

550

prázdniny

496

523

Březen 2015

423

433

463

396

Duben 2015

93 prázdniny velikonoční

320

345

350

Květen 2015

302

324

290

290

 

 

Litter less
Škola: ZŠ Šrámková Opava
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se