Stop palmovému oleji

Ekotýmáci se společně se svými spolužáky zabývali problematikou palmového oleje. Rozhodli se s tímto problémem bojovat. Nachystali výstavu s přednáškou.

Stop palmovému oleji

Dne 8. března 2019 v odpoledních hodinách proběhla na naší škole osvětová akce pro veřejnost. Školní Ekotým si připravil přednášku na téma palmový olej. Hlavním záměrem akce bylo vzbudit zájem veřejnosti o toto dnes často diskutované téma a přimět tak další lidi k bojkotu palmového oleje.
Ekotýmáci podrobně mluvili o všech negativech pěstování palmy olejné. Součástí přednášky byl také krátký film Zelená poušť. V závěru proběhla diskuze.
Doplněním přednášky byla výstava prací ekotýmáků a žáků školy, které zaznamenávaly informace o palmovém oleji - hlavní problémy, plakáty s obaly výrobku s palmovým olejem i bez palmového oleje, tipy, jak se palmovému oleji vyhnout. Velmi zajímavý byl dopis, který nám napsal přítel jedné naší paní učitelky, který navštívil Borneo a popsal v něm svou osobní zkušenost s pěstováním palmy olejné. Vše doplnil osobními fotografiemi. Příprava celé akce nám trvala pár měsíců, než děti nachystaly vše potřebné v rámci chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, pracovních činností a informatiky. Tvrdá práce se určitě vyplatila a jsme rádi, že se informace o tomto problému předaly dál. Celou akci jsme popsali v obecním zpravodaji a vyzvali tak i ostatní lidi, aby nás podpořili v boji proti palmovému oleji.
Proti palmovému oleji zbrojíme i nadále. Snažíme se být dobrým příkladem všem spolužákům a neustále s nimi o tématu diskutujeme a motivujeme k uvědomělému nakupování. A první úspěchy jsou znát.

Kroky a témata Ekoškoly:

Popsaná akce zapadá do tématu Jídlo a svět a je propojena jednotlivými kroky Ekoškoly. Na problém s palmovým olejem jsme narazil Ekotým při analýze, jednak při analýze školní jídelny a během diskuze mezi žáky. Přemýšleli jsme, jak celé téma pojmout a napadla nás výstava spojená s přednáškou, které jsme si dali do Plánu činností. Následovalo vyhodnocení celé akce a na závěr jsme o všem informovali prostřednictvím obecního zpravodaje a webových stránek školy. Samozřejmě, že téma je zakomponováno také do školního ekokodexu.

JÍDLO A SVĚT
Škola: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště
Téma: Jídlo a svět
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se