Starší děti učí mladší děti o jarních květinách

Odpolední družina v Povrlech prostřednictvím květin propojila prvňáčky se sedmáky a prospěch to přineslo všem.

Starší děti učí mladší děti o jarních květinách

Odpolední družina nemusí být jen místo her a dovádění s kamarády. V Základní škole v Povrlech se paní učitelka Hamplová – třídní prvňáčků na této škole, paní učitelka přírodopisu Vaněčková a paní vychovatelka z družiny zapojily do nápadu, se kterým přišly samy děti 7. třídy v rámci výuky přírodopisu. Praktickou část, tedy tzv. praktika přírodopisu, pojaly netradičně, a to tak, že se rozhodly „nakazit“ chutí poznávat a bádat i děti mladší, totiž prvňáčky. V jejich odpolední družině pro ně uspořádaly 10. dubna badatelské úkoly, které se týkaly jarních květin. Květiny ještě venku nebylo možné spatřit, ale cibulky a semínka byly již k dostání a nebyl problém je třeba nechat naklíčit či přirychlit.

Praktika z přírodopisu se tak proměnila v nevšední setkání prvňáčků a sedmáků, které bylo obohacující pro obě strany. Žáci sedmé třídy nechali ty mladší děti zkoumat rostlinky, od celkového vzhledu až po rozbor květu. Zkrátka opravdové badatelství. Cibulky tulipánu děti porovnávaly s cibulí kuchyňskou, podroben zkoumání byl samotný květ tulipánu.

Výuka navazovala na znalosti z center v dopolední výuce, kde se o jarních květinách prvňáčci dozvěděli některé informace už od své paní učitelky. Jak se ukázalo, starší sedmáci jsou nadšení a jsou výuce svých mladších spolužáků stále zběhlejší, učení mladších je baví a berou ho ohromně zodpovědně, což by mohlo být překvapivé. Odpolední badatelské aktivity oceňují i rodiče prvňáčků, kterým to děti nadšeně vypravují, když je maminky a tatínkové vyzvedávají z družiny.

 

 

 

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola: ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233, 403 32 Povrly

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se