Staráme se o keře

ZŠ a MŠ Mendíků výherce výzvy s IKEA

Staráme se o keře

Pod vedením učitelů budou žáci aktivní péčí o rostliny získávat poznatky o jejich růstu, změnách během roku a naučí se rozumět jejich potřebám.

Projekt realizuje ekotým ZŠ Mendíků a rozšiřuje své zkušenosti a dovednosti na ostatní žáky v naší škole. Při analýze jsme vyhodnotili, že vytvoření přírodní učebny bude účelné – možnost výuky, realizace zahradních činností a možnost relaxace. Projekt jsme zařadili do plánu činností na školní rok 2016/2017. Loňský rok jsme monitorovali a vyhodnocovali potřeby žáků a učitelů, které by vedly ke zkvalitnění environmentální výuky. Ekotým o svých záměrech informoval vedení školy a byla vytvořena spolupráce mezi vyučujícími přírodovědných předmětů. Celá škola se řídí pravidly ekokodexů – neničit a zlepšovat prostředí školy a její okolí.

Projekt navazuje na téma prostředí školy a podporuje environmentální výchovu ve výuce. Žáci se učí poznávat rostliny a vytvořit jim vhodné podmínky k jejich růstu. Projekt je zaměřen na péči o zeleň – výsadba rostlin, zalévání, okopávání, hrabání listí, úprava vzhledu. Žáci se učí zařadit rostlinu do botanického systému a vytvořit podmínky k pozitivnímu růstu rostlin.

Projekt navazuje na téma odpady a zlepšení životního prostředí v okolí školy. Tématem projektu je poznávání a péče o keře na pozemku školy. Záměrem projektu je zlepšit školní prostředí a rozvinout v žácích zájem o přírodu. Žáci se budou aktivně podílet na návrhu umístění a výsadbě keřů pod dohledem pedagogů a následně se o zeleň starat.

Cílem projektového dne bude vytvoření přírodní učebny a motivování žáků k pocitu zodpovědnosti za svěřené rostliny. Žáci si vyzkoušejí své poznatky z prvouky, přírodovědy a přírodopisu z hlediska potřeb rostlin pro zdárný růst a budou trénovat dovednosti při zahradnické činnosti.

Arboretum  bude sloužit jako stálá expozice. Pod vedením učitelů budou žáci aktivní péčí o rostliny získávat poznatky o jejich růstu, změnách během roku a naučí se rozumět jejich potřebám. Žáci budou zpracovávat tabulky a grafy o změnách vzhledu jednotlivých rostlin během ročních období. Celkový přínos projektu bude v umožnění přístupu k rostlinám, za které budou mít žáci odpovědnost. Prostory budou využity i pro veřejnost – přístup do nich budou mít i rodiče a příbuzní žáků. Žáci jim tak budou moci svoji činnost ukázat.

 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ a MŠ Mendíků, Praha 4
Téma: Prostředí školy

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se