Snížení ranní dopravy u vchodu dětí do školy

Cílem bylo zjistit stav dopravy ráno u vchodu dětí do školy, vyhodnotit a na základě toho navrhnout a realizovat možné zlepšení.

Snížení ranní dopravy u vchodu dětí do školy

1. Zjišťování kolik aut ráno kolem školy většinou projíždí. 
Ekotým se rozdělil na skupinky a počítali v určitých časových úsecích kolik zde projelo aut.
Výsledky se vyhodnotily a zjistilo se, že zde projíždí až 70 aut. 
Navrhovali jsme nápady, jak by to šlo zlepšit.
2. Na Den bez aut byl ekotým opět ve skupinách připraven v ranních hodinách u vchodu do školy, kde tentokrát auta zastavili, dali jim informační leták a poprosili, zda by mohli děti vysadit na městečku a děti by pár metrů došli pěšky. Což by velmi ulevilo dopravní zácpě u vchodu dětí do školy. A cesta pěšky do školy by byla bezpečnější. Reakce byly různé.
3. Na Den Země jsme opakovali s Ekotýmem zastavování aut. Tentoktát jsme ty, co zastavili na městečku odměnili nazdobeným perníčkem (Ekoškola děkuje - Den Země), které děti připravili. A těm co, opět zajeli až ke vchodu dětí jsme se snažili situaci opět vysvětlit a dát jim informační leták.
Rodiče, kteří zastavili na městečku, reagovali většinou velmi mile.
4. Aut zastavuje u vchodu stále hodně. Dalším krokem je spolupráce s obcí, s možností omezení dopravy v daném místě pro konkrétní čas.

Aktivita byla součástí analýzy na téma doprava, kdy byl zhodnocen současný stav. V rámci plánu činností jsme naplánovali další postup a průběžně realizovali.

Eliška Mužátková


Škola: ZŠ Nové Veselí
Téma: Doprava
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!