Školní Ekokodex aneb Na přírodě nám záleží

V rámci kroku Ekokodex jsme se rozhodli s Ekotýmem vytvořit Ekokodex společně se všemi žáky naší školy. Chtěli jsme, aby se tak mohl s Ekokodexem ztotožnit každý žák a aby byl tvořen našimi společnými hodnotami.

Školní Ekokodex aneb Na přírodě nám záleží

Tvořit Ekokodex jsme se rozhodli všichni společně. Jsme malotřídní škola se 47 žáky, takže u nás vládne rodinná atmosféra a jsme zvyklí pracovat společně a projektově. Jednou za měsíc se i všichni společně scházíme a bavíme se o tom, co se nám líbí a co bychom chtěli změnit, zlepšit, ale také, jak se nám daří plnit školní pravidla, které si žáci sami stanovili.

Proto jsme se s Ekotýmem rozhodli, že i Ekokodex bude naší společnou prací. Ekotým nachystal papíry se všemi tématy Ekoškoly a doplnili jsme i témata vlastní, protože jsme chtěli, abychom pravidla Ekokodexu mohli opravdu všichni prakticky žít v rámci každodenního školního života. Témata byly: Odpady (to už jsme měli v té době zpracované formou Analýzy i konkrétních kroků a proběhlo několik projektových dnů), Voda, Prostředí školy, Energie, Jídlo, Chování ke zvířatům (protože máme školní šneky a vermikompostér), Šetrný spotřebitel a Spolužáci.  Všichni žáci se rozdělili do skupinek a pak měli čas na samostatnou práci, kdy navrhovali, jak bychom se měli chovat v rámci jednotlivých témat, abychom se chovali šetrně a příspívali k udržení zdravého životního prostředí. Žáci pracovali velmi pilně a Ekotým měl potom z čeho vybírat. Na schůzce Ekotýmu jsme si přečetli všechny práce našich spolužáků a vytvořili jsme pravidla podle toho, co se nejvíc opakovalo. Pak jsme je společně doladili a odhlasovali.  

Další fází bylo udělat grafický návrh Ekokodexu. Ekotýmáci se rozdělili do skupinek po dvou nebo kdo chtěl mohl i sám a každý udělal svůj návrh Ekokodexu. Neuvěřitelné bylo, že když jsme všechny návrhy dali dohromady, tak vytvořili jeden společný. Vše do sebe zapadalo a vytvořilo krásný celek. A každý byl spokojený, protože na konečném  Ekokodexu byl kousek každého Ekotýmáka. No a pak se malovalo a malovalo ....i v hodinách Pč a Vv. A s výsledkem jsme bylo všichni opravdu moc a moc spokojení.  

Pak jsme měli společnou schůzku všech žáků, kde jsme si Ekokodex prohlédli a vysvětlili si jednotlivá pravidla. A teď už jen dáváme pozor, abychom je všechna dodržovali. A vzájemně se na to i upozorňujeme.  No a protože jsme svým nadšením nadchli i paní učitelku z naší mateřské školy, která sídlí v přízemí naší budovy, vznikl Ekokodex i v naší mateřské škole.  

autor: Martina Wilczkeová


Škola: ZŠ a MŠ Zbyslavice
Krok: Ekokodex

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se