Šetrné hospodaření s jídlem na Dni Země

Ekotým ve Zbirohu dává vědět, na čem pracuje a proč.

Šetrné hospodaření s jídlem na Dni Země

Členové Ekotýmu na Základní škole J. V. Sládka ve Zbirohu se snažili snížit množství vyhazovaného jídla. Uvědomují, že aby se jim podařilo dosáhnout nějaké změny, potřebují k tomu informované spolužáky i učitele, kteří je v jejich snažení pak jednodušeji podpoří. Rozhodli se proto využít Den Země k celoškolní akci, na které spolužáky informovali o problematice zodpovědné spotřeby jídla. A nejen to, ukázali jim i cestu, která vede ke změnám, tedy 7 kroků Ekoškoly.

Den zahájili promítnutím videa

V úvodu žáci zhlédli motivační spot, který natočily žákyně školy. Cílem spotu je, aby se žáci dozvěděli, kolik lidé vyhazují jídla a zároveň peněz. Děvčata chtěla povzbudit spolužáky, aby si více vážili jídla a zamezili plýtvání. K tomuto spotu a informacím získaným na stanovištích, žáci ve skupinách připravili informační plakáty. Pokud chcete vědět, jak holkám natáčení šlo, přečtěte si dopis, který o tom napsaly.

(Starším žákům doporučují pustit film Just Eat It dostupný na webu Jednoho světa na školách)

Stanoviště na zahradě

Na školní zahradě žáci z Ekotýmu připravili stanoviště, u kterých se vystřídaly všechny třídy. Žáky zde seznámili s jednotlivými okruhy šetrného hospodaření s jídlem. Za splněné úkoly třídy získávaly písmenka. Přeházená písmenka museli žáci správně poskládat, aby získali tajenku – Chráníme přírodu – NEPLÝTVÁME.

1. stanoviště Květy x plody

Na tomto stanovišti žáci přiřazovali obrázky plodů ovoce k jejich květům. Museli je pojmenovat a určit, jestli se toto ovoce pěstuje v ČR x v zahraničí. Pokud se spletli a chtěli získat písmenko, tak za spletené ovoce z ČR oběhli 1x kolečko a za cizokrajné ovoce 2x kolečko, protože k nám toto ovoce putuje delší cestou, která spotřebovává více pohonných hmot.

2. stanoviště Ochutnávka ovoce

Na stanoviště „Květy x plody“ navazovala ochutnávka plodů. Všichni žáci zavřeli oči a zacpali si nos. Ověřili si, že se zacpaným nosem je poznávání chutě velice omezené. Důvodem je, že nosem vnímáme aroma, uvolňované při rozkousání jídla. Po uvolnění nosu, chuť poznali všichni.

3. stanoviště Lednice

Žáci z krabic od banánů vyrobili maketu lednice. Připravili různé potraviny a obaly od potravin, které spolužáci měli za úkol uklidit do lednice, podle teploty v jejích jednotlivých patrech. Připravili i několik chytáků, potravin, které do lednice vůbec nepatří. Spolužáky také upozornili na možnost, uložit do lednice krabičku na potraviny, které je nutné rychle sníst, aby se nezkazily.

4. stanoviště Spotřebujte do …

Pojmy minimální trvanlivost a spotřebujte do si žáci vysvětlili na tomto stanovišti. Hledali termín spotřeby na jednotlivých obalech potravin a rozhodovali, do kdy je potřeba potravinu sníst. Za úkol měli srovnat do řady potraviny od nejtrvanlivějšího až po potravinu, která rychle podléhá zkažení.

5. stanoviště Křivá zelenina

Na tomto stanovišti žáci vysvětlovali, jakým způsobem se má zacházet se zeleninou vypěstovanou na zahradě, na poli. Vysvětlovali, na co má „křivost“ vliv a co neovlivňuje. Využili i pracovní listy „Fazolky“, které budou k dispozici na webu projektu Neplýtváme tím, co jíme, který koordinuje Glopolis. Menší děti hledaly zeleninové plyšáky a starší odpovídaly na otázky. Za správně zodpovězenou otázku získali zeleninu vystřihnutou z kartonu, kterou vložily do správné siluety.

6. stanoviště Voda

Žáci měli správně přiřadit k obrázkům potravin kartičky s množstvím vody nutné k vyprodukování 1 kusu nebo 1 kg. Pokud se spletli a chtěli získat písmenko, tak museli s naplněnou otevřenou PET lahví oběhnout vyznačený okruh. Nanosili tak 35l vody na 1 šálek čaje.

7. stanoviště Fair trade

Na tomto stanovišti žáci vysvětlili, jaké pracovní podmínky mají zaměstnanci ve firmách, které dodržují pravidla Fair trade. Vyjmenovali, jaké FT potraviny se v ČR prodávají a vzpomněli si i na FT látkové tašky. Na závěr složili rozstříhaný obrázek FT značky.

8. stanoviště Palmový olej

Vysvětlit dopady rozšiřování plantáží palmy olejné na živočichy, rostliny, ale i člověka měli žáci na tomto stanovišti. Na globusu hledali, kde ještě rostou pralesy, které jsou ohrožené kácením. Na obalech potravin hledali informace, jestli dané potraviny obsahují palmový olej.

9. stanoviště Ekokodex

Na tomto stanovišti žáci předvedli znalost Ekokodexu. V Ekokodexu naší školy, jsou zapsaná pravidla, kterými se ve škole chceme řídit a tím pomáhat ochraně přírody. Žáci navrhovali nová pravidla, která bychom měli do Ekokodexu zařadit.

10. stanoviště Kroky změny

Jakým způsobem dosáhneme změny? K tomu v Ekoškole vedou jednotlivé kroky – Ekotým – Analýza – Plán činností – Monitorování a vyhodnocování – EVVO ve výuce – Informování a spolupráce – Ekokodex. Tyto kroky, kterými se ve Zbirohu Ekotým řídí při jednotlivých projektech, měli žáci za úkol vysvětlit a správně seřadit.

Jak byla celá akce úspěšná? Spolužákům i učitelům se líbila a jestli bude mít nějaký efekt, to zjistí Ekotým časem, až bude po nějaké době porovnávat množství vyhozeného jídla ve školní jídelně.

JÍDLO A SVĚT

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se