Setkávání Ekotýmů

Setkávání Ekotýmů je na ZŠ Generála Janouška již tradicí. Ekotým ze Základní školy v Praze 9 se od roku 2013 pravidelně potkává s Ekotýmem ze Základní a Praktické školy, Žitomířská z Českého Brodu. 

Setkávání Ekotýmů

Program prvního setkání byl velmi pestrý, žáci pražské školy představili kamarádům z Českého Brodu program Odpady, odpadky, odpadečky, který vytvořili v rámci mezinárodní kampaně Litter Less – Když méně znamená více! Na oplátku děti z Českého Brodu představily aktivity, které dělají ve škole v rámci projektu Ekoškola. Setkání zakončily společným sázením stromů do Aleje žáků školy.

Další schůzka proběhla na Mezinárodní den Ekoškol a tentokrát v Českém Brodě. Členové Ekotýmu z Českého Brodu připravili bohatý program, který probíhal pod záštitou Městských lesů Český Brod na hájovně ve Vrátkově. Na programu byla vycházka lesem s výkladem, vysazení stromků v nové dančí oboře, ukázky techniky při těžbě dřeva. Setkání v lese žáci zakončili opékáním špekáčků a po návratu do Českého Brodu ještě proběhla prohlídka školy a seznámení s tím, co v rámci Ekoškoly v Českém Brodě všechno dělají.

Další setkání proběhla v rámci oslav Světového dne životního prostředí v Českém Brodě, na kterém žáci ze školy Generála Janouška předvedli téměř stovce dětí z českobrodských mateřských škol svůj program Odpady, odpadky, odpadečky. 

Další rok jim žáci z Českého Brodu návštěvu oplatili na Den činu. V rámci tohoto dne probíhaly pracovní aktivity směřující ke zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Součástí byl i program pro děti z Mateřské školy Obláček a pro žáky prvního stupně na téma „Na odpady máme rady“ a „Chceme tu mít čisto“. Cílem celého programu bylo zábavnou a hravou formou přiblížit dětem problematiku správného nakládání s odpady, především předcházení vzniku odpadu a správného třídění.

1. krok: EKOTÝM
Škola: ZŠ Generála Janouška

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se