Sešlapujte PET lahve!

Naším cílem na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov bylo snížit objem plastového odpadu ve škole.

Sešlapujte PET lahve!

Do kampaně Litter Less se zapojil celý Ekotým – žáci, učitelé i školník. Ekotým měl v kampani hlavní roli – vymýšlel projekty, koordinoval své spolužáky.

Na začátku kampaně jsme udělali novou Analýzu a srovnávali ji s Analýzou z roku 2013. Zjistili jsme, že díky využívání geotermální energie a solárních panelů se snížila spotřeba energie školy a díky využívání vody ze studny ke splachování záchodů zase spotřeba vody.

Naším cílem bylo snížit objem plastového odpadu ve škole. Zaměřili jsme se na propagaci používání obalů na pití a na svačinu vícekrát a na zmenšení objemu plastových lahví. Kromě plastového odpadu jsme se dále rozhodli osvětově působit na učitele a sekretářky školy a na rodiče žáků ohledně oboustranného kopírování a znovupoužívání „šmíráků“. V rámci kampaně jsme si naplánovali pořádání Sběrných dnů papíru a plastových víček.

Zakoupili jsme lis na PET lahve do každé třídy – Ekotým do každé třídy lis přinesl a provedl „školení“, proč lis používat a jak s lisem zacházet a kam házet slisky. Jako názorná ukázka se osvědčilo ukázat, jaký objem zaberou sešlápnuté a nesešlápnuté PET lahve.

V průběhu kampaně jsme zapisovali množství vybraného papíru a víček. Také jsme zapisovali počet pytlů s použitými PETlahvemi, které jsme vybírali v celé škole každý pátek. Průběžně jsme dohlíželi, aby spolužáci PET lahve lisovali.

Téma kampaně jsme zařadili do předmětu environmentální výchova a do chemie – učí se zde o odpadu a jeho předcházení

Spolužáky, rodiče nebo veřejnost jsme informovali na žákovském parlamentu, ve třídách a díky článkům na webu školy.

Doplnili jsme starý Ekokodex, vytvořili ho v 3D formě.

Cíle jsme dosáhli, v každé třídě se používá lis na lahve, třídí se odpad. Nejprve jsme každý týden vynášeli ze školy 4 velké pytle PETlahví, nyní vynášíme 1,5 pytle.

Za tento školní rok celá škola vybrala 32 277 kg papíru.

Litter less
Škola: Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se