Putujeme ptačí říší

Badatelská činnost v blízkém okolí, která prohlubuje u dětí vědomosti o ptácích, vytváří pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy.

Putujeme ptačí říší

V hodinách přírodovědy a přírodopisu žáci sledují v blízkém parku výskyt ptačích druhů. Starší žáci si následně nastudují k těmto ptákům informace o způsobu života a hnízdění a své poznatky prezentují mladším spolužákům.
Během ozdravných pobytů se žáky 5. – 9. ročníku se také věnujeme této problematice. Provádíme terénní sledování ptactva.
V pracovních činnostech žáci vyrábějí ptačí budky (sýkorníky a rehkovníky) a krmítka.
Ptačí budky i krmítka průběžně instalujeme v okolí školy a v přilehlém parku. Na zakoupení ptačího zobu pro zimní období si ekotým školy musel zajistit finance. Děti přišly s nápadem tvorby omalovánek s ptačí tématikou, které věnovaly spolužákům za symbolický příspěvek. Dětí 2. a 3. třídy mají za úkol po celé zimní období plnění všech krmítek. O krmítka i ptačí budky projevili zájem i klienti blízkého Domova seniorů, kterým jsme je také vyrobili. 
Realizujeme i dvoudenní celoškolní projekt „Putujeme ptačí říší“. Děti zjišťují informace o známých druzích ptáků, hrají didaktické hry, vytváří výrobky s ptačí tématikou, plní pracovní listy, a realizují zážitkové činnosti. Starší žáci (7. – 9. ročník) vyrazili do ptačích lokalit (Landek, Antošovice), prováděli terénní pozorování a zápisy, které shromáždili v putovních denících jednotlivých tříd.

V tomto období si ekotým vybral pokračování v oblasti biodiverzity. 

Mgr. Jana Dvořáková


Škola: ZŠ Ostrava, Gajdošova
Téma: Biodiverzita
Krok: EV ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!