Putování s kapkou vody

Jak nejlépe dětem přiblížit proces cesty kapky vody, než že si cestu projdeme a podíváme se na opravdovou úpravnu a čističku vody.

Putování s kapkou vody

Rozhodli jsme se s dětmi projít cestu kapky vody. Inspirací nám byl kreslený Příběh kapky vody. Nejprve se děti jako kapičky vody ocitly v lese kousek od naší školky na Uhřínově a šli jsme se podívat k prameni Juřacka. Dále naše cesta vedla na úpravnu vody v Radíkově. Tam nám pan starosta ukázal, jak a čím se voda upravuje a stává se pitnou. Vzhlédli jsme k vodojemu a pokračovali dál. Cestu jsme zakončili na čističce odpadních vod v Hranicích, kde se děti podívaly, jak odpadní voda protéká procesem čištění a dále odtéká do recipientu řeky Bečvy. Kapka vody pokračovala do Bečvy, my do školky na oběd. Děti už vědí, jak se voda dostane do domácnosti a také, kam znečištěná putuje. Koloběh vody je nikdy nekončící proces.

V analýze jsme došli k tomu, že z tématu koloběh vody v přírodě, nám chybí informace a poznatky o jeho důležité fázi a to o procesu úpravě čistění vody. Proto naše další kroky směřovaly k naplánování výletu. Při činnostech jsme se zaměřili na hry a činnosti s vodou, dramatizaci koloběhu vody v přírodě apod. Rozdělily jsme si co která učitelka zařídí, objednaly autobus a 17. října jsme vyrazili na výlet. Díky spolupráci se starostou z nedaleké obce jsme se podívali na úpravnu vody, pohlédli na vodojem, který malou obec zásobuje pitnou vodou. Díky spolupráci s ředitelem ČOV Hranice jsme se prošli po čističce a viděli obrovské stroje a nádrže, kde se voda očistí a vypustí do řeky Bečvy. Výlet měl velký úspěch u dětí i rodičů a článek o našem putování byl sdílen i v místním denníku.

autor: Denisa Humená, MŠ Čtyřlístek, Milenov


Škola: MŠ Čtyřlístek Milenov
Téma: Voda
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se