Putování s kapkou vody

Jak nejlépe dětem přiblížit proces cesty kapky vody, než že si cestu projdeme a podíváme se na opravdovou úpravnu a čističku vody.

Putování s kapkou vody

Rozhodli jsme se s dětmi projít cestu kapky vody. Inspirací nám byl kreslený Příběh kapky vody. Nejprve se děti jako kapičky vody ocitly v lese kousek od naší školky na Uhřínově a šli jsme se podívat k prameni Juřacka. Dále naše cesta vedla na úpravnu vody v Radíkově. Tam nám pan starosta ukázal, jak a čím se voda upravuje a stává se pitnou. Vzhlédli jsme k vodojemu a pokračovali dál. Cestu jsme zakončili na čističce odpadních vod v Hranicích, kde se děti podívaly, jak odpadní voda protéká procesem čištění a dále odtéká do recipientu řeky Bečvy. Kapka vody pokračovala do Bečvy, my do školky na oběd. Děti už vědí, jak se voda dostane do domácnosti a také, kam znečištěná putuje. Koloběh vody je nikdy nekončící proces.

V analýze jsme došli k tomu, že z tématu koloběh vody v přírodě, nám chybí informace a poznatky o jeho důležité fázi a to o procesu úpravě čistění vody. Proto naše další kroky směřovaly k naplánování výletu. Při činnostech jsme se zaměřili na hry a činnosti s vodou, dramatizaci koloběhu vody v přírodě apod. Rozdělily jsme si co která učitelka zařídí, objednaly autobus a 17. října jsme vyrazili na výlet. Díky spolupráci se starostou z nedaleké obce jsme se podívali na úpravnu vody, pohlédli na vodojem, který malou obec zásobuje pitnou vodou. Díky spolupráci s ředitelem ČOV Hranice jsme se prošli po čističce a viděli obrovské stroje a nádrže, kde se voda očistí a vypustí do řeky Bečvy. Výlet měl velký úspěch u dětí i rodičů a článek o našem putování byl sdílen i v místním denníku.

autor: Denisa Humená, MŠ Čtyřlístek, Milenov


Škola: MŠ Čtyřlístek Milenov
Téma: Voda
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!