Podzimní zamykání zahrady

Ekotým v zimních měsících naplánoval úpravu Živé zahrady na školním pozemku. Akci jsme realizovali v průběhu jarních a podzimních Dní činů společně se spolužáky a rodiči.

Podzimní zamykání zahrady

„ Mám zahradu ráda, protože si v ní můžeme hrát. Na zahradě si hrajeme fotbal. Zahrada má rybníček a pěkný altánek. Je to velká zahrada, ve které roste i něco dobrého. Sbíráme si jablka, ořechy, maliny, trháme třešně a švestky. Na zelené trávě běháme, hrajeme hry. Pozorujeme v ní květinky a broučky. Plníme úkoly podle informací na tabulích naučné stezky. Rádi se učíme na lavičce pod ořechem ve stínu. Chodíme bosí po pocitovém chodníčku. Na zahradu zveme rodiče, kamarády z MŠ i z jiných škol.“
Upřímné názory dětí 2. ročníku o využití školní zahrady uvádíme jako ukázku vztahu žáků naší školy k zahradě. Pravidelně ji využíváme k různým akcím a také se o ni staráme. A abychom ji mohli vrátit její péči a vlídnou tvář, kterou nám poskytuje, dvakrát do roka pořádáme Den činů, jehož cílem je udržovat zahradu nejen pro rekreační chvilky, ale i k poučení.

Během jarních schůzek Ekotýmu jsme si naplánovali, co všechno zlepšíme a obnovíme v různých koutech zahrady. Nakreslili jsme plakáty s informacemi o akci, k práci pozvali ostatní spolužáky a pak jsme za pěkného květnového počasí obrousili tabule naučné stezky, natřeli nejen je, ale i dřevěné truhlíky pro vyvýšené záhony, poryli motýli louku, zasázeli nové květiny, vypleli záhony, vyčistili jezírko, doplnili pocitový chodníček, natřeli domečky pro slunéčka sedmitečná a motýly. První část společného úkolu se podařila a děti měly z výsledku radost. Vlastnoručně vyrobených věcí si také všichni více váží.
Smyslem Dne činů je při společné práci stmelit kolektiv školy, ale hlavně zachovat naši zahradou poučnou a stále živou nejen přítomností dětí. Domečky pro hmyz, broukovitě, ptačí budky, záhony, stromy a keře, to jsou zajímavé kouty poskytující množství příležitostí k pozorování života fauny a flóry v nejbližším okolí školy.

Na třídních schůzkách v září jsme informovali rodiče o pokračování prací na zahradě. Do aktivit podzimního Dne činů se pak v odpoledních hodinách zapojili nejen žáci školy, ale také rodiče. Společně jsme zasadili čtyři nové stromy, upevnili záhony a vysypali štěrkem chodníčky, vyčistili kompostéry, kompost jsme následně spolu s klestím a suchou trávou uložili do záhonů, abychom na jaře mohli zasadit plodiny a jiné bylinky. Urovnali jsme dřevník, vyčistili kolovnu, smontovali domeček pro ježky, pohrabali listí a ostříhali suchou trávu. Odměnou pro všechny byly společné hry, jablečný mošt, opékání párků a jablečná buchta od našich maminek. Na závěr jsme u jezírka zazpívali Mravenčí ukolébavku a velkým klíčkem zahradu zamkli, aby v klidu přečkala zimu.

Propojení života školy a rodiny přispívá ke zlepšení spolupráce s rodiči i klimatu školy. Mnohé nápady a činnosti Ekoškoly se návštěvníkům ZŠ líbí a sami si je pak realizují ve svých domovech a zahradách.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ Zelená , Havířov – Životice
Téma: Prostředí školy
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!