Podzimní zamykání zahrady

Ekotým v zimních měsících naplánoval úpravu Živé zahrady na školním pozemku. Akci jsme realizovali v průběhu jarních a podzimních Dní činů společně se spolužáky a rodiči.

Podzimní zamykání zahrady

„ Mám zahradu ráda, protože si v ní můžeme hrát. Na zahradě si hrajeme fotbal. Zahrada má rybníček a pěkný altánek. Je to velká zahrada, ve které roste i něco dobrého. Sbíráme si jablka, ořechy, maliny, trháme třešně a švestky. Na zelené trávě běháme, hrajeme hry. Pozorujeme v ní květinky a broučky. Plníme úkoly podle informací na tabulích naučné stezky. Rádi se učíme na lavičce pod ořechem ve stínu. Chodíme bosí po pocitovém chodníčku. Na zahradu zveme rodiče, kamarády z MŠ i z jiných škol.“
Upřímné názory dětí 2. ročníku o využití školní zahrady uvádíme jako ukázku vztahu žáků naší školy k zahradě. Pravidelně ji využíváme k různým akcím a také se o ni staráme. A abychom ji mohli vrátit její péči a vlídnou tvář, kterou nám poskytuje, dvakrát do roka pořádáme Den činů, jehož cílem je udržovat zahradu nejen pro rekreační chvilky, ale i k poučení.

Během jarních schůzek Ekotýmu jsme si naplánovali, co všechno zlepšíme a obnovíme v různých koutech zahrady. Nakreslili jsme plakáty s informacemi o akci, k práci pozvali ostatní spolužáky a pak jsme za pěkného květnového počasí obrousili tabule naučné stezky, natřeli nejen je, ale i dřevěné truhlíky pro vyvýšené záhony, poryli motýli louku, zasázeli nové květiny, vypleli záhony, vyčistili jezírko, doplnili pocitový chodníček, natřeli domečky pro slunéčka sedmitečná a motýly. První část společného úkolu se podařila a děti měly z výsledku radost. Vlastnoručně vyrobených věcí si také všichni více váží.
Smyslem Dne činů je při společné práci stmelit kolektiv školy, ale hlavně zachovat naši zahradou poučnou a stále živou nejen přítomností dětí. Domečky pro hmyz, broukovitě, ptačí budky, záhony, stromy a keře, to jsou zajímavé kouty poskytující množství příležitostí k pozorování života fauny a flóry v nejbližším okolí školy.

Na třídních schůzkách v září jsme informovali rodiče o pokračování prací na zahradě. Do aktivit podzimního Dne činů se pak v odpoledních hodinách zapojili nejen žáci školy, ale také rodiče. Společně jsme zasadili čtyři nové stromy, upevnili záhony a vysypali štěrkem chodníčky, vyčistili kompostéry, kompost jsme následně spolu s klestím a suchou trávou uložili do záhonů, abychom na jaře mohli zasadit plodiny a jiné bylinky. Urovnali jsme dřevník, vyčistili kolovnu, smontovali domeček pro ježky, pohrabali listí a ostříhali suchou trávu. Odměnou pro všechny byly společné hry, jablečný mošt, opékání párků a jablečná buchta od našich maminek. Na závěr jsme u jezírka zazpívali Mravenčí ukolébavku a velkým klíčkem zahradu zamkli, aby v klidu přečkala zimu.

Propojení života školy a rodiny přispívá ke zlepšení spolupráce s rodiči i klimatu školy. Mnohé nápady a činnosti Ekoškoly se návštěvníkům ZŠ líbí a sami si je pak realizují ve svých domovech a zahradách.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ Zelená , Havířov – Životice
Téma: Prostředí školy
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se