Plasty x příroda

V anglickém jazyce žáci rozšiřovali slovní zásobu a prohlubovali znalosti v tématech - recyklace, třídění odpadů a globální problémy,studiem videa a článků v časopise.

Plasty x příroda

V anglickém jazyce jsme aplikovali znalosti z přírodopisu, chemie a zeměpisu, neboť o recyklaci a globálních problémech slyšíme téměř každý den.

Výtvarně jsme zpracovali video Planeta Země a použili anglická slovíčka v praxi. Na základě článku v časopise Gate žáci 9. třídy zpracovávali vlastní témata týkající se globálních problémů. Připojili také vlastní fotografie, které nafotili ve svém blízkém okolí, např. jak znečišťuje krajinu skládka v Lipníku nad Bečvou. K fotografiím přidali anglická slovíčka. Náš Ekotým přišel s myšlenkou zabývat se v tomto školním roce tématem PLASTY X PŘÍRODA . V rámci prezentace na toto téma, zapojili i žáky ostatních tříd. Motivovali nás zahrnout toto téma i do výuky, my jsme si vybrali anglický jazyk. Dosáhli jsme toho, že si žáci začali tohoto problému více všímat a  přemýšlet nad řešením, které by mohlo vést k nápravě.

Nebojte se spolupracovat i s ostatními pedagogy a žáky, kteří nejsou členy Ekotýmu. Také mají skvělé nápady. Svou slovní zásobu chtějí i dále využít a rozhodli se, že natočí video jako reklamu na jarní akci "Ukliďme Česko", které se každoročně účastníme, a to vše v angličtině.

ODPADY
Škola: ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
Téma: Odpady
Krok: EV ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se