Pěšky nebo na kole?

Téma dopravy je v dnešní době aktuální. Článek shrnuje činnost ekotýmu a celé školy v oblasti Dopravy.

Pěšky nebo na kole?

Doprava je stále aktuální téma. Dotýká se každého z nás. Všichni se potřebujeme dopravovat do práce, do školy, do kroužků, na nákupy, na dovolenou … Aut na silnicích neustále přibývá. Za pohodlí však platíme daň v podobě znečištěného ovzduší, i produkce skleníkových plynů, které mohou významně ovlivnit naše klima.
Proto se Ekotým rozhodl zamyslet, jak jsou na tom s dopravou žáci na naší škole. Mohli bychom se dopravovat do školy o něco šetrněji k životnímu prostředí? Umíme se na silnici pohybovat? Známe všechny předpisy?
Proto se v ZŠ Raškovice stala „Doprava“ hlavním tématem roku 2021/2022.
22. září 2021 jsme odstartovali akci „Den bez aut“. Úkolem všech bylo zkusit se v tento den dopravit do školy jinak než autem – tedy hromadnou dopravou, pěšky, nebo na kole. Velmi deštivé počasí nám však úkol nijak neulehčilo, přesto se všichni snažili a mnozí skutečně dorazili po svých.
Členové ekotýmu pečlivě nasbíraná data zpracovali a následně vyhodnotili. Výsledek je užitečným měřítkem pro budoucí měření.
V zájmu upozornit na prospěšnost pěší chůze nejen pro lidi, ale i pro planetu Zemi, jsme na období jarních prázdnin vyhlásili soutěž tříd „Zelené kilometry“. Jednotliví žáci si v období od 14.3. do 20.3. počítali nachozené kilometry. Třída s největším počtem kilometrů na žáka vyhrála školní výlet! 
Tím ale naše aktivity v oblasti dopravy neskončily. V období 21.-27.4. jsme provedli průzkum dopravy našich žáků do školy. Členové ekotýmu formou dotazníku sledovali poměr žáků, kteří přijeli autem, veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Na základě výsledků pak budeme plánovat další aktivity, jež by přispěly k využívaní dopravy šetrnější k životnímu prostředí. 
22. dubna jsme navíc oslavili „Den Země“, který jsme zaměřili jak jinak než na dopravu. Program tříd byl více než pestrý. Školka a 1.třídy se učili o dopravě společně se sedmáky, kteří jim připravili zábavný program. 2. a 3. třídy vyjeli do Nošovic na dopravní hřiště, kde si mohli zapůjčit koloběžky a zkusit si dopravní situace v bezpečí. 4. třídy dopravní výchova s policistou teprve čeká. Už nyní si ale zopakovali správnou výbavu cyklisty a některé dopravní předpisy. Pozdravit přišli i své spolužáky z 5. a 6. tříd, kteří v areálu fotbalového hřiště v Raškovicích absolvovali jízdu zručnosti a různá dovednostní stanoviště, spojená s dopravou.  Například si zopakovali první pomoc nebo zkusili vyměnit duši kola. Tento krásný program připravila třída 9.B.  Velkým zpestřením byla beseda Policie ČR s ukázkou policejního vozu a jeho profesionální výbavy. Děti si mohly vyzkoušet neprůstřelnou vestu a viděli ukázku užití zpomalovacího pásu. 8. ročníky si užili program města Frýdku-Místku, věnovaný Dni Země. Nezahálela ani 9. A, která nám pomohla zjistit užitečné informace o dopravě v okolí školy, provedla průzkum dopravní situace před školou, zjistila četnost autobusového spojení do a ze školy a cenu jízdného. Zabývala se také využitím biopaliv v dopravě.
Věříme, že všechny tyto akce pomohou k bezpečnějšímu pohybu našich žáků po silnici a povedou k zamyšlení nad tím, zda můžeme své miláčky na 4 kolech alespoň občas nechat odpočívat doma.  

V průběhu roku zjišťujeme, jak se děti a zaměstnanci dopravují do školy. Na 1. stupni převažuje doprava auty, proto jsme naplánovali akce, které mají u žáků vzbudit zájem o zdravější formu pohybu a dopravy do školy.


Ekotým ZŠ Raškovice a Mgr. Tereza Garbová

Dokument
Škola: ZŠ a MŠ Raškovice
Téma: Doprava
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!