Oživení Ekotýmu

Na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou se rozhodli snížit množství směsného odpadu.

Oživení Ekotýmu

Ekotým to nemá ve škole jednoduché, protože se škola skládá z různých budov a „typů“ škol (ZŠ Praktická, ZŠ Speciální, Speciální pedagogické centrum).

Na škole s novým školním rokem 2016/17 oprašovali Ekoškolu a vytvářeli nový Ekotým. S chutí se vrhli do kampaně na předcházení vzniku odpadu, na které si nový Ekotým vyzkoušel metodiku 7 kroků. Když z Analýzy zjistili, že mají ve směsném odpadu dost odpadu, který by se dal vytřídit, rozhodli se, že s to zlepší.

Cílem kampaně bylo každodenní snížení množství směsného odpadu ve třídách, na chodbách a ostatních prostorách školy. Zároveň chtěl Ekotým přesvědčit spolužáky, aby se snažili i předcházet vzniku odpadu. Zaměřili se na papír, kterého bylo ve směsném odpadu nejvíce. Propagovali jeho sběr, znovuvyužití, šetření apod. K předcházení vzniku odpadu zvolili svačiny, tedy spíš to, v čem si děti nosí svačiny a pití do školy. Prováděli průběžně osvětu, kontrolu, soutěže, kde mohli žáci získat láhve na více použití i svačinové krabičky. Nikoli si nosit každý den novou lahev s pitím, svačinu v igelitovém sáčku či dokonce ve více sáčcích. Snažili se i prostřednictvím žáků dostat tuto osvětu mezi rodiče.

Průběžnou osvětou byl pověřen právě Ekotým. Z každé schůzky Ekotýmu se přenášely informace do jednotlivých tříd, i díky spolupracujícím třídním učitelům a asistentům, vychovatelům. Nástěnka Ekoškoly v 1. patře hlavní budovy vždy informovala o pokračování kampaně, průběžných výsledcích, nebo o tom, kde je potřeba „přidat“.

Aktivity vyvrcholily Dnem činu ve sportovním areálu Břízky, kde je bezbariérový přístup a akce tak byla vhodná pro všechny žáky. Děti z Ekotýmu připravily 16 zastavení pro své spolužáky, pedagogy, asistenty i rodiče. Většina stanovišť upozorňovala na množství odpadu, jeho snižování a znovu využití, jako například stanoviště, kde měly děti vybírat z nabídky tašek určených k nákupu. Jedna z členek Ekotýmu Pavlína, která toto stanoviště obsluhovala prohlásila: „Když si děti neví rady, já jim poradím, ať si vyberou tašku látkovou. Ta toho unese nejvíc a ještě vydrží.“ Jinde se zase vybíralo z možností do čeho si dát svačin (sáček, krabička, papírový pytlík) a nebo pití (láhev plastová od nápoje, lahvička omyvatelná určená k opakovanému využití, hliníková láhev, tetrapaková krabička). Průvodci na stanovišti informovali návštěvníky, jaká by měla být správná volba a proč je tato možnost lepší. Několik stanovišť bylo zaměřeno na třídění odpadu s doprovodnými otázkami či nápady na jeho další využití. Nápadité a trochu sportovně laděné byly stanoviště s ručně vyrobenými pomůckami z odpadů (hadrové míče na kopání, menší látkové míčky na házení, plechovky jako závaží). Sešlo se kolem 150 účastníků. Školáci, pedagogové i rodiče nadšeně obcházeli jednotlivé stanoviště, plnili úkoly a dozvídali se nové věci. Odměnou jim byla sladká kobliha od sponzora.

„Podařilo se nám jistě udělat obrovský krok ke změně v oblasti svačin – svačinové krabičky, láhve na pití na opakované použití. Obrovský skok ve fungování jednotlivých tříd ohledně šetření různých materiálů a jejich dalšího využití, promýšlení v předcházení vzniku odpadu, třídění odpadu. Od počátku kampaně jsme vytřídili 256 kg papíru.“, říká koordinátorka programu Ekoškola ve škole Michaela Cillerová

 

ODPADY
Škola: ZŠ Jablonec nad Nisou
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se