Oprava a úprava kolovny

ZŠ a MŠ Lískovec výherce výzvy s IKEA

Oprava a úprava kolovny

Chceme upozornit na bezpečnost na silnici, na nebezpečná místa při cestě do škol, na potřebu reflexních prvků, na alternativní dopravu.

Naše škola je dlouhodobě zapojena do různých ekologických projektů (Les ve škole, Globe, Recyklohraní, Litter Less, Menu pro změnu, Tajný život lesa, …) a snaží se podpořit všechny aktivity, které vedou ke zlepšení životního prostředí nejen v okolí školy.

Můžeme se pochlubit čtvrtým ekotitulem, což je pro nás zavazující. Proto je naším cílem nejen udržet stávající stav školy, ale ještě ji o další krůčky posouvat dál.

Slabým místem je naše místo, kde si mohou žáci uschovat kolo – kolovna. Tento problém můžeme zařadit do dvou témat Ekoškoly – doprava i zeleň. U zeleně máme velké úspěchy (získání financí), ale u dopravy se nám nedaří splnit klíčový bod, a to oprava kolovny, a tím podpořit ekologický způsob dopravy.

V rámci ekoškoly a jednotlivých témat se snažíme udržet a zlepšovat stávající šetrný provoz školy. V tématech zeleň, voda, energie a odpady můžeme říct, že jsme velmi úspěšní a daří se nám plnit naše cíle. Vybudovali jsme a pokračujeme ve výsadbě mini arboreta a skalky. Pravidelně u příležitosti Dne stromů vysazujeme stromy a keře (např. dub, stříbrný smrk, jedli, magnólii, pěnišník a další). Opravili jsme skleník a pařeniště. Máme nově vybudován altán pro učení v přírodě. Bohužel nám kolovna hyzdí naší krásnou školní zahradu.

Pravidelně provádíme analýzu stavu, vytvoříme si plán ze silných a slabých stránek (zájem o využití kol na přepravu do školy je, ale stav kolovny je nevyhovující), monitorujeme plnění úkolů, informujeme širokou veřejnost (webové stránky Ekoškoly v Lískovci) a snažíme se problematiku Ekoškoly přenést do výuky (bezpečnost a provoz na silnici).  

U dopravy se už několik let snažíme získat finance na opravu kolovny, což se nám daří. I přes nezdar se nevzdáváme a staráme se o kolovnu v určitém skromném režimu.

V letošním školním roce máme v tématu Doprava několik cílů – upozornit na bezpečnost na silnici, na nebezpečná místa při cestě do škol, na potřebu reflexních prvků, na alternativní dopravu. Na těchto úkolech jsme začali pracovat a při slavnostním „otevření“ nové kolovny by členové ekotýmu žákům naší školy prakticky předvedli, ukázali a vysvětlili problematiku - viz výše zmíněných cílů. Na slavnostní otevření bychom pozvali vedení statutárního města Frýdku-Místku, zástupce rodičů, vedení obce Řepišť (odkud k nám dojíždějí žáci), zástupce ZŠ v Řepištích (v Řepištích není 2. stupeň), zástupce Frýdecké skládky, která nám také materiálně i finančně podporuje v ekologických aktivitách.  Pokud by počasí dovolilo, přijeli by členové ekotýmu do školy v daný den na svých kolech.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Škola: ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec
Téma: Doprava

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se