Odpad třídíme. Proč ne i ty?

V rámci kroku Monitorování a vyhodnocování jsme zjišťovali úroveň informovanosti žáků a zaměstnanců školy o separaci odpadů, tzn. také dopad naší osvětové kampaně.

Odpad třídíme. Proč ne i ty?

V rámci školního projektového dne "Den přírodních věd" jsme za školní ekotým připravili 2 workshopy zaměřené na téma odpady a energii.

V případě odpadů jsme se zaměřili na osvětu, praktické třídění odpadů a dotazníkové šetření, které žáci zpracovávali online. Dotazník obsahoval jak otázky uzavřené, tak otevřené. Skladba otázek byla výsledkem diskuse mezi členy Ekotýmu. Konečnou podobu dotazníku zpracoval D. Brindžák. S výsledky dotazníku byli žáci i zaměstnanci školy seznámeni prostřednictvím nástěnky věnované projektu Ekoškola.  

Výrazná většina dotazovaných v dotazníku uvedla, že třídí odpad, přesto obsah nádob pro separovaný odpad  s tímto výsledkem ne vždy korespondoval. Členové Ekotýmu  si položili otázku, jaká je tedy realita třídění ve škole, kde (jak vyplynulo z ankety) je vyhovující počet kontejnerů stejně jako jejich označení. Po dohodě se správními zaměstnanci vytvořili strategii pro zjištění tvrdých dat. Vždy první týden v měsíci budou měřit podíl plastů ve směsném odpadu. Výsledky měření uveřejní na nástěnce, ve školním časopisu a následně stanoví opatření, které povedou ke zlepšení situace. Po uplynutí 3 měsíců od posledního měření jej opět provedou.

Členové Ekotýmu se seznámili s tvorbou dotazníku, jeho vyhodnocováním, získali nové poznatky z oblasti odpadů a energie, které pak prezentovali v rámci workshopu. Prokázali schopnost pracovat v týmu, rozdělit si úkoly, kontaktovat správní zaměstnance, vytvořit časový harmonogram. Zjistili, že i přes osvětu, kterou provádějí, nejsou s výsledky v oblasti třídění spokojeni. Získávání dat z prováděného měření je základním předpokladem pro objektivní vyhodnocení a stanovení dalších kroků, tedy jakýmsi základem badatelské činnosti. Cenná zkušenost pro některé: Něco jiného je vědět a něco jiného pouze si myslet

autor: Jana Dumlerová

ODPADY
Škola: Slezské gymnázium Opava
Téma: Odpady
Krok: Monitorování a vyhodnocování

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se