Nevyhazujeme

Žákům ze Základní školy J. V. Sládka Zbiroh se v rámci kampaně Litter Less podařilo zachránit věci, které by skončili na skládce.

Nevyhazujeme

Do kampaně byl zapojen celý Ekotým. Motivačním se stal už první projektový Den a vymýšlení soutěže „Pevnost Ekoyard“. Ekotým byl organizátorem a průvodcem celé kampaně.

Pro plánování jsme využili stávající Analýzu, ze které vyplynula, potřeba udělat kampaň na předcházení odpadu.

Jaké jsme si dali cíle? A co jsme si naplánovali a splnili, abychom cílů dosáhli?

Cíl 1: Informovat spoluobčany o důležitosti předcházení vzniku odpadu a jeho minimalizaci.

  1. 7. 11. 2014 Motivační den – Pevnost Ekoyard – hra, kterou pro žáky naší školy a žáky ZŠ Dobřív připravili starší spolužáci
  2. 6. 5. 2015 Ekoshow – akce pro rodiče a spoluobčany, kde žáci rozdávali informační letáky o nutnosti předcházení odpadu
  3. 5. 6. 2015 Žáci 4. ročníku připravili pro žáky mateřské školy zábavné dopoledne, kde jim vysvětlili nutnost předcházet vzniku odpadu a zbytečně věci nevyhazovat.

Cíl 2: Zachránit a využít věci, které někdo již nepotřebuje.

  1. Vánoční bazárek – žáci přinesli věci, které už nepotřebují, darují je k prodeji za symbolickou cenu a výtěžek použili na charitativní účely.
  2. Žáci vybudovali ve škole čítárnu především z již (pro někoho) nepotřebných věcí – knihy a časopisy jsou volně k dispozici, žáci zachránili i knihovnu, koberec, sedačku, křesla, polštáře.

3) Den činu – tvořivé dílny pro žáky i spoluobčany – „Nevyhazujeme“ – akce začala dopoledne, kdy čtvrťáci připravili zábavné aktivity pro děti z MŠ, kde jim vysvětlili, proč nemají zbytečně vyhazovat věci. Pak následovalytvořivé dílny pro žáky i spoluobčany – žáci připravili stanoviště ”Ze starého nové”, kde ukázali, jak se dají využít starší věci k výrobě nových. Některé, jako např. z triček tašky a nová trička, ze šátků batůžky, z ponožek hračky, z brček píšťalky, staré hrnečky, staré sklenice i květníky ozdobené zbytky laků na nehty, si budou moct rovnou vyrobit. Na závěr akce jsme předali místním spolupracujícím obchodníkům letáky vyzývající k předcházení odpadu a tašky s nápisem ”Kup, co sníš – sněz, co koupíš”, aby je dávali spoluobčanům.

Úkoly jsme monitorovali průběžně. Na všechny úkoly jsme se těšili a zvládali jsme je plnit dokonce v předstihu, problém s ničím nenastal. Velice se povedla akce na Den činu. Velké ocenění jsme dostali od učitelek mateřské školy a rovnou jsme se dohodli na spolupráci i v příštích letech. Tvořivé dílny ocenili žáci i ostatní návštěvníci.

Spolužáky, rodiče, veřejnost jsme o kampani informovali na třídních schůzkách rozdáváním letáků a plakátů, články v místním tisku, na nástěnkách a osobně při schůzce ekosněmu a rodiče jsme informovali při Ekoshow v místním kině.

V průběhu kampaně se nám podařilo snížit množství vyprodukovaného odpadu ve škole. Původních 150 pytlů tříděného odpadu v loňském roce jsme letos snížili na 120 pytlů.

Litter less
Škola: Základní škola J. V. Sládka Zbiroh
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se