Nejen nový kompost na zahradě

Ekotým školy se rozhodl investovat finance získané v kampani Litter Less na rekonstrukci kompostu. Nezůstalo ale jen u toho. V rámci kampaně uskutečnili i další akce, které měly hlavně vzdělávací dopad.

Nejen nový kompost na zahradě

Do kampaně jsme zapojili celý Ekotým, převážně však žáci z druhého stupně. Protože Analýzu tématu Odpady měli ještě „čerstvou“, ihned věděli, kam se budou ubírat.

Nový kompost

 Chtěli ve škole změnit něco viditelného a tak se rozhodli pro rekonstrukci kompostu. Rozebrali starý již nevyhovujícího kompost. Humusovou hlíny z něho využili na školních okrasných a užitkových záhonech. Pak se pustili do stavby nového.

72 hodin

Do projektu 72 hodin https://www.72hodin.cz/2016/ se Ekotým zapojuje pravidelně a proto se rozhodli zapojit i v rámci kampaně Litter Less. V rámci této akce uklidili žáci obec a její okolí. Protože úklid byl úspěšný, rozhodli se podobnou akci ještě v průběhu roku zopakovat. Na  „Světový den životního prostředí“  žáci sedmého ročníku zrealizovali úklid „Melčské přehrady“-  rybníka. Uklidili břeh a úzký pás lesa podél břehu od větví, klacků, odpadků a pomohli vše přenést na místní louku, kde se dále větve štěpkovaly a dále navrátily v podobě štěpky do lesa. Dále děti vynesly nařezané soušky na další zpracování.

Po práci legraci

Nebo spíš trochu vzdělávání. K tomu využil Ekotým Akční den s odpady. Někteří žáci tento den vyrazili do Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou, aby zjistili něco o břidlicových haldách, které vznikly jako odpad při těžbě místní suroviny břidlice. Žácy 8. a 9. ročníku a celý Ekotým měl navíc exkurzi do Sběrného dvora Technických služeb města Vítkova.

Všichni věděli, co se ve škole děje

Ekotým žáky školy informoval o plánovaných i probíhajících akcích pomocí pravidelných hlášení školního rozhlasu. Žáci také zajišťovali články na webové stránky školy. K informování rodičů o akcích a kampani Litter Less využili kromě webu i školní časopis „Zvídálek“. Zajímavý nápad je i připojení informace o kampani na lístečky o potvrzení účasti dítěte na školní akci, kde si toho určitě všimne téměř každý rodič.

 Mgr. Lumír Novák

Litter less
Škola: Masarykova ZŠ a MŠ Melč
Téma: Odpady
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se