Nechceme jablka jen z regálů

Základní škola v Krásné Lípě se přihlásila do IKEA výzvy s unikátním projektem záchrany starého ovocného sadu. Ekotým rozhodl převzít starost o zanedbaný sad, ve kterém žáci našli mnoho starých odrůd ovocných stromů.

Nechceme jablka jen z regálů

Již několik let je na naší škole realizován program Ekoškola. Každým rokem se naše práce zlepšuje a aktivity přibývají. Mezi nejoblíbenější akce, které pořádáme, patří Záchrana obojživelníků v sousední Doubici. Již jsme zachránili přes 4 000 žab. Úspěšně také spolupracujeme s vedením města, se Správou NP České Švýcarsko, s několik soukromníky a často se do našich aktivit zapojují i samotní rodiče.

Ve škole se náš Ekotým snaží zapojit všechny žáky do programu Ekoškola – třídíme společně odpad, kontrolujeme stavy energií, pořádáme přednášky pro spolužáky, pečeme sušenky a další dobroty do školního bufetu a vyhlašujeme různé soutěže.

Abychom se jako Ekotým zviditelnili, nechali jsme si vyrobit stejná trika a placky s naším logem a společnými silami jsme si vytvořili společné místo „Ekokoutek“ kde se každý týden scházíme. Jako správný tým pořádáme během roku i několik společný akcí, jako je přespání ve škole nebo výlety na kolech a od minulého roku každou schůzku začínáme krátkou hrou.

Ekoškola nás baví :-) 

Sad

Objevili jsme u nás ve městě minimálně 80 let starý opuštěný a neudržovaný ovocný sad. Rozhodli jsme se ho upravit tak, aby byl přívětivý, na pohled krásný a jedlý, a lákal návštěvníky k vycházce a pobytu v něm. Snažili jsme se všechny naše záchranné aktivity a další údržbu a využívání sadu udělat citlivě, abychom umožnili vývoj specifického biotopu, který poskytne prostor rozvoji mnoha druhů brouků a dalších drobných živočichů, ale i skrýše pro ptactvo. Neméně důležitým efektem je i zachování rozsáhlého genofondu místních odrůd, se specifickými vlastnostmi prověřenými mnoha generacemi našich předků.

Úpravy sadu

Na podzim jsme ve spolupráci s o. p. s. Venkovský prostor a partnerskou školou v St. Marienthalu určili odrůdy ovocných druhů, které jsme v sadu nasbírali. Dále jsme nasbírali jablka, ze kterých jsme pak vyráběli křížaly, štrůdl a přesnídávku. Naše výrobky jsme prodávali na různých akcích školy.

V průběhu roku žáci navštěvovali sad v rámci pracovních činností a podíleli se na úklidu sadu (úklid spadaných větví, prořezávání náletových dřevin, vysekávání maliní a ostružiní apod.). Při špatném počasí také žáci vyráběli ptačí budky, které jsme do sadu umístili.  

Také nás navštívil dendrolog, pan Janeček, který nám pomohl s prvním ořezem stromů a vzal si vzorek, ze kterého se dozvíme, jak je stará nejstarší jabloň v sadu. Naše spolupráce s ním bude ještě pokračovat, a to především při odborných konzultacích, jak na ořez starých jabloní. Žákům na místě také poskytl spoustu informací o sadovnictví.

Žáci šestého ročníku během týdenní projektové výuky zpracovávali témata, které se týkaly sadu (historie, mapování, rozmnožování a dědičnost, ekosystém sadu apod.) Své výsledky prezentovali na Dětské konferenci, která se konala v Krásné Lípě.

Ještě plánujeme

Kromě citlivého doplnění nových sazenic původních odrůd ovocných stromů vysadíme také ovocné keře a keře podpůrné. Stromy jsou přirozeně odolné, budou správně prořezané a ošetřované tak, abychom byli schopni péči o ně zvládnout sami, zejména se zapojením žáků a dobrovolníků.

Dohoda s panem starostou

Zástupci Ekotýmu byli vyjednávat s panem starostou podmínky, za kterých nám sad předají do správy a jak o něj budeme společně pečovat. Pan starosta nám také dal plno užitečných rad do začátku.

Sadbu nových dřevin jsme odložili na podzim dalšího roku, na podzim jsou u nás lepší vodní podmínky a pracovníci města s výsadbou na podzim mají lepší zkušenosti než s výsadbou na jaře. Domluvili jsme také spolupráci s technickými službami města, které nám budou pomáhat při terénních úpravách v sadu.

Otevření sadu – akce pro veřejnost

Dne 25. dubna jsme uspořádali akci „Otevření sadu“. Žáci Ekotýmu si připravili v sadu aktivity, které prezentovali jejich dosavadní práci. V sadu byla k vidění fotogalerie „Proměny sadu“, projektové práce žáku šestého ročníku, druhy dřevin v sadu a aktivity z webu „Učíme se venku“. Akce byla pro veřejnost a v rámci Dne Země pro celou naši školu.

Akce se zúčastnilo i vedení města, které s dětmi diskutovalo o průběhu našeho záměru. Dále se přišli podívat hlavně rodiče dětí, které měli v sadu připravené aktivity. Počasí nám přálo a akce byla velice podařená. Podle ohlasů se všem velice líbila.

Povedlo se nám:

  • získat starý ovocný sad do správy naší školy
  • zapojit žáky do obnovy sadu
  • získat nové místo, kde se můžeme učit venku
  • ukázat veřejnosti, jak jsme šikovní a umíme si jít za svým cílem
  • zachránit sad a zachovat staré odrůdy našich předků
  • inspirovat ostatní

Žáky velice baví práce v terénu a tento projekt vzali za svůj. Práce samozřejmě nekončí a my neustále plánujeme další a další aktivity.

„Mnozí „místní“ netušili, že takový sad v Krásné Lípě vůbec je. Jsem ráda, že jsme ostatním ukázali nejen, že v Krásné Lípě máme opravdu krásná místa, která jen potřebují objevit, ale že jsou možnosti učit venku a není to až tak těžké.

Zjištění kolik odrůd jabloní existuje, kolik jich máme přímo v našem sadu a kolik z nich se řadí mezi odrůdy, které již téměř vymizely. Sad je náš!“

koordinátorka Ing. Michaela Chňapková, Krásná Lípa


Škola: ZŠ Krásná Lípa
Téma: Ikea výzva

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se