Můžeme přírodě prospět

Den Ekoškol 2017 na ZŠ Svitávka

Můžeme přírodě prospět

Naše škola se připojila k oslavám 7. 11. - Dne Ekoškol  (Worl Days of Akcion), který je svátkem pro více než 25 000 škol zapojených, stejně jako my, do mezinárodního programu Ekoškola.  Stalo se již tradicí, že naše škola organizuje podzimní a jarní sběr starého papíru v obci. Bylo tomu tak i tentokrát.  Žáci ho sesbírali více než 6 660 kg. A letos jsme naše aktivity rozšířili ještě dál. Každá třída se rozhodla ,, oslavit“ svátek navíc vlastním programem:

Prvňáčci, nováčci, se učili rozlišovat barevné kontejnery a správně třídit odpad. Potom s kamarády z 3. třídy na vycházce obhlédli místa pro kontejnery v obci. A společně pak absolvovali vycházku s naučnou stezkou, při které označovali předměty, jež do přírody nepatří. Na závěr ještě zanesli krmení zvířátkům do lesa. Žáci druhé třídy se s paní učitelkou rozhodli, že si na školním pozemku vysadí stromek. Vybrali jabloň a my věříme, že se brzy budeme všichni těšit z jejich velké úrody.

Čtvrťáci navázali na znalosti nedávno získané ve výukovém programu Špetka domácí ekologie, který absolvovali ve středisku Rozmarýnek v Brně, a proto se vypravili prozkoumat Čističku odpadních vod a sběrný dvůr v naší obci. Páťáci se zaměřili na celosvětovou problematiku ekologie a po zhlédnutí dokumentárních filmů o různých přírodních katastrofách nezůstali jen u debatování, ale vypravili se do přírody, stejně jako spolužáci z šestého ročníku, sbírat odpadky v okolí cest.

Sedmáci vlastnoručně vyráběli a pověsili do přírody krmítka pro ptáčky. A nejstarší – žáci 8. a 9. třídy, ti se nebáli ani bláta a nepohody. Vyzbrojeni krumpáči, hráběmi a lopatami se se svými učiteli vypravili k hodinu vzdálené studánce ve stráni Pod srubem, kterou se členové Ekotýmu snaží udržovat čistou již několik let. Zbavili ji spadaného listí, nečistot a usazenin, aby lesní zvěř měla k vodě snadný přístup. Ostatní mezitím hledali suché větvičky, aby si za odvedenou práci mohli všichni opéct špekáčky nad ohněm. Po cestě zpět pak všichni sbírali věci, které do přírody nepatří – plast ( a bylo ho opět dost).

I když do školy dorazili mnozí značně unavení, zablácení, možná i trošku promočení, den byl stráven velmi příjemně ve společnosti mladých lidí ochotných pro přírodu něco udělat. Věříme, že tato činnost a další aktivity přinesly mnohým nové zkušenosti a zážitky. Sami pak přicházeli s novými nápady, jak můžeme přírodě prospět příště.

Mgr. Daniela Mašková – vedoucí Ekotýmu ZŠ Svitávka

 

 
Den Ekoškol
Škola: ZŠ Svitávka
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se