Měření CO2 ve třídách

V průběhu května a na začátku černa 2016 se Ekotým ZŠ Nad Vodovodem v Praze 10 pustil do měření CO2 ve třídách během výuky.

Měření CO2 ve třídách

Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 minut po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulku Ekotým vyvěsil na nástěnku Ekoškoly, která je umístěna ve sborovně. A to proto, aby se s výsledky mohli seznámit především vyučující, a mohli tak lépe upravit větrání ve třídách během svojí výuky.

Měření chceme v letošním školním roce samozřejmě zopakovat. Nejlépe v zimním období, abychom zjistili, jestli dokážeme lépe větrat tak, aby žáci pobývali ve zdravém a příjemném prostředí.

Kontrola CO2 ve třídách během výuky
měření pomocí senzoru CO2 (PASCO) - květen, červen 2016
     
Třída Naměřená hodnota ppm Kvalita vzduchu
I. A 1391 zhoršená, nutno větrat
I. B 589 dobrá
I. C 347 dobrá
II. A 1084 zhoršená, nutno větrat
II. B 1000 zhoršená, nutno větrat
II. C 432 dobrá
III. A 1851 špatná, nutno vyvětrat
III. B 864 dobrá
IV. A 881 dobrá
IV. B 1398 zhoršená, nutno větrat
IV. C 798 dobrá
V. A 502 dobrá
V. B 1088 zhoršená, nutno větrat
V. C 893 dobrá
VI. A 902 dobrá
VI. B 417 dobrá
VII. A 713 dobrá
VII. B 533 dobrá
VIII. A 329 dobrá
VIII. B 774 dobrá
IX. A 916 dobrá
IX. B 819 dobrá
dějepis 501 dobrá
chemie 473 dobrá
fyzika 454 dobrá
Vv 1125 zhoršená, nutno větrat
     
     
Vysvětlení k tabulce:  
400 ppm čerstvý vzduch  
do 1000 ppm dobrá kvalita vzduchu  
nad 1000 ppm zhoršená kvalita vzduchu, nutno vyvětrat 
nad 1500 ppm nutno vyvětrat, dlouhodobý pobyt již způsobuje bolest hlavy, únavu
Pražské školy
Škola: ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Téma: Prostředí školy

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se