Méně směsného odpadu díky kampani Litter Less

Pustili se i do sběru a kompostování papírových ručníků a kapesníků.

Méně směsného odpadu díky kampani Litter Less

Základní škola z Morkovic se v říjnu zapojila do kampaně Litter Less. V kampani si školy na začátku volí jedno ze čtyř kritérií souvisejících s odpady ve škole. Vybrané kritérium pak sledují na začátku a na konci kampaně.

Z nabídky si členové Ekotýmu vybrali zjišťování množství směsného odpadu (v kilogramech) ve škole za jeden den na začátku a na konci kampaně. Chtěli získat přesnější informaci, a tak se rozhodli, že nebudou odpad vážit jen jeden den, ale celý měsíc. Průběžné hodnoty je utvrdily v tom, že se rozhodli správně. Jeden den navážili 12 kg, ale další den byly v jídelně banány a oni navážili 17 kg. Vážili odpad každý den po dobu jednoho měsíce a pak vypočítali průměrnou hodnotu množství směsného odpadu za jeden den. Zjistili, že průměrně za den vyhodí 15,07 kg směsného odpadu. Díky poznámkám, které si v průběhu měření zapisovali, zjistili, že množství odpadu je vyšší v den, kdy se v jídelně vydává ovoce nebo přijde zásilka v rámci projektu Ovoce do škol. Někteří žáci totiž vydané ovoce vyhazují. Zjistili také, že žáci na druhém stupni téměř netřídí, protože se jim nechce chodit s papírem a plastem ke kontejnerům na chodbu. Rozhodli se množství směsného odpadu snížit v rámci roční kampaně.

V rámci Analýzy si sepsali silné a slabé stránky vybraného problému a posbírali návrhy řešení. Jako cíl si stanovili snížit množství směsného odpadu ve škole. Po vánočních prázdninách si sestavili Plán činností, který postupně realizovali.

  • Koupili nové koše na třídění papíru a plastu, které umístili do učeben druhého stupně. Dokoupili také kontejnery na chodby.
  • Informovali o kampani ve školním rozhlase, na školním webu i časopisu a také ve Zpravodaji Města Morkovice-Slížany.
  • V rámci výtvarné výchovy vytvořili informační plakáty.
  • Zúčastnili se výtvarné soutěže, kterou vyhlásila základní škola z Opavy, O nejoriginálnější koš na tříděný odpad.
  • Vyjeli se podívat do Recyklačního ekologického centra a Kovozoo ve Starém Městě.
  • Pustili se i do sběru a kompostování papírových ručníků a kapesníků.

 

Na podporu a propagaci kampaně Litter Less a jejich snahy snížit množství směsného odpadu uspořádali akci pro spolužáky i veřejnost – Den činu. Kromě žáků školy, jejich rodičů a dalších občanů z Morkovic a okolí se akce zúčastnily i děti z MŠ Morkovice a Pornice.

Dopoledne věnovali šíření informací o tom, jak a proč správně třídit.  Odpoledne se se správným tříděním seznámili i návštěvníci školy a zahráli si deskové společenské hry, vyrobené z odpadových materiálů, odpadové kvarteto či pexeso nebo si vyzkoušeli vědomostní kvíz a další aktivity. Někteří využili ekoporadnu na dotazy co a jak třídit. Protože škola leží v regionu s košíkářskou tradicí, mohli si návštěvníci uplést nějaký předmět z ruliček vyrobených ze starých novin nebo časopisů, které nahradí tradiční vrbové proutí. Akci Ekotým i s vedení školy označili za vydařenou.

Podařilo se jim téměř všechno z Plánu splnit. Problém měli se zařazením třídění do školního řádu. Nakonec je v něm uvedeno: „Po hodině nebo po vyučování …. zvedni židli a roztřiď odpadky. Služba smaže tabuli a dohlédne na roztřídění odpadků.“ V plánu mají ještě více poučit žáky druhého stupně o správném třídění, protože jim to zatím nejde tak dobře jako těm na prvním stupni. Chtěli ještě v rámci kampaně navštívit jinou zapojenou školu, což nestihli, ale alespoň s některými školami navzájem sdíleli své činnosti a zkušenosti. 

Při práci jim pomáhal pan školník, paní uklízečky a zapojili se také další žáci prvního stupně.  

Na závěr roku zopakovali své měsíční vážení odpadu. Zjistili, že množství směsného odpadu na konci kampaně je průměrně 10,15 kg za den. Takže se jim podařilo snížit průměrnou denní produkci odpadu o necelých 5 kg, přesně o 4,92 kg! Z toho plyne, že jejich snaha a opatření byly účinné. Lehce si spočítáte, kolik je to za celý školní rok.     

Mgr. Bronislav Mich

 

Litter less
Škola: ZŠ Morkovice
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se