Máte tetrapaku přebytek, přineste, bude z toho nábytek

Ekotým, který na kampani pracoval, zjistil z Analýzy, že povědomí o třídění odpadů i samotné třídění ve škole i ve městě je vysoké. Nápojové kartony jsou komoditou, která zůstává na okraji. Proto se zaměřili právě na sběr nápojových kartonů.

Máte tetrapaku přebytek, přineste, bude z toho nábytek

V Základní škole v Krásné Lípě zavedli sběr nápojových kartonů a naplánovali si informační kampaň, kterou chtěli zvýšit informovanost žáků i obyvatel města. Jako své informační kanály zvolili členy Ekotýmu, kteří informovali ve svých třídách, nástěnky a vývěsky ve městě. Informace o výrobě, třídění a recyklaci nápojového kartonu umístili na nástěnku ve škole. Výtvarně zpracovali plakát a letáky „Jak správně třídit nápojový karton“ a ve spolupráci s místní firmou vyrobili informační sloup „nápojáček“, který instalovali na chodbě školy.

Žáci se v rámci kampaně podívali do firmy na zpracování nápojového kartonu. Téma sběru a následné recyklace nápojového kartonu bylo v průběhu školního roku zařazeno do hodin českého jazyka, matematiky, zeměpisu, výtvarné výchovy a pracovních činností. Žáci zjišťovali informace, kdy nápojový karton vznikl, jak probíhá výroba, jak správně recyklovat a co se z nápojového kartonu po recyklaci vyrábí. Psali slohové práce, počítali, kolik se vytřídilo nápojového kartonu, vyráběli plakáty a letáky.

Členové Ekotýmu průběžně vyhodnocovali sběr nápojových kartonů, tabulka byla umístěna na nástěnce.

Vyvrcholením aktivit byl Den činu - „Den s nápojáčem“ na náměstí v Krásné Lípě, kde se mohla veřejnost od 10:00 do 14:00 seznámit s problematikou třídění nápojového kartonu. Na náměstí byly stánky - recyklace v domácnosti, dotřiďovací linka, recyklace suchou cestou, recyklace mokrou cestou, výrobky z recyklovaného nápojového kartonu. U stánků členové Ekotýmu prezentovali co se s nápojovým kartonem v jednotlivých fázích děje.Pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně byly připravené hry (pexesa, puzzle, kvarteta, omalovánky).Na podiu byla vystavená díla z recyklovaného papíru se vzkazem pro planetu a v prostorech na náměstí probíhalo ”nápojáčské” sympozium, na kterém žáci z nápojových kartonů vyráběli sochy.

Žáky na akci přišli podpořit senátor Ing. Zbyněk Linhart, pracovníci Správy Národního parku ČeskéŠvýcarsko, Městského úřadu Krásná Lípa, Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Co se jim povedlo?

Překonali problematickou část kampaně, oslovování firem, které by z desek z nápojového kartonu vyrobili sloup „nápojáček“. Situaci jim pomohla vyřešit firma Ekokom, která se stala jejich partnerem a garantem pro oslovené firmy.

Díky kampani zvýšili povědomí o sběru nápojových kartonů. Za polovinu školního roku nasbírali přes 12 000 ks nápojového kartonu.

Na Dni činu je kontaktovali pracovnice domu s pečovatelskou službou a domluvili se spolu na akci pro jeho obyvatele o třídění odpadu.

Eva Salovová, koordinátorka programu

Litter less
Škola: ZŠ Krásná Lípa
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se