Magic Hill uklízí svět

Členové Ekotýmu namotivovali spolužáky ze svých tříd do účasti na akci Ukliďmě svět. Děti akci sami zorganizovali, domluvili podrobnosti s třídním učitelem a nafotili před a po.

Magic Hill uklízí svět

Naše škola se zapojila do akce Ukliďme svět. Rozdělili jsme si po třídách na mapě Říčan lokality. Rozpis tříd byl umístěn na nástěnce Ekotýmu. Děti z Ekotýmu se domluvily s třídními učiteli na termínu. Ze školní farmy si vypůjčily rukavice. Svojí třídu namotivovaly do akce a seznámily spolužáky se smyslem úklidu. Výstupem pro každou třídu byly fotky před a po. Nejzábavnější zejména pro mladší členy bylo hledání a focení odpadkových kuriozit. Na schůzce Ekotýmu někteří členové podali krátkou reflexi svojí akce. 

Analýza - Opady
Odpady nejen ve škole, co vše lidé vyhazují, jak vypadá naše okolí, jak odpad po sběru vytřídit, kolik odpadu jsme našli, jak odpadu předcházet, přenesení tématu odpady ze školy - ven, celoplošně- globálně
Plán činností: zapojení se do Ukliďme Česko a Ukliďme svět - stanoveny termíny, dodržení termínu, bylo na členech Ekotýmu- který den z ohraničeného období vyberou a jak přesně akci uchopí, cílem bylo zapojit, co nejvíce dětí z celé školy a formou vlastního reálného přičinění a také pochopení celého smyslu třídění, neplývání atd. Členové Ekotýmu se pokusili pracovat samostatně a motivovat své spolužáky ve třídě vlastním přístupem i informacemi z ekoschůzek. Jak působit na své spolužáky, tak aby je akce bavila jsme řešili formou diskuzí.

Lucie Nováková


Škola: ZŠ s RVJ Magic Hill
Téma: Odpady
Krok: Ekotým

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!