Litter less aneb učíme se třídit

Do kampaně se zapojil Ekotým, ale hlavně třída 9. B v rámci spolupráce s partnerskými prvními třídami. Pro žáky byla velkou motivací povedená úvodní akce „Putování s veverkou Terkou aneb učíme se třídit“.

Litter less aneb učíme se třídit

Při rozhodování o tom, na co se ve škole v kampani zaměří, vycházeli žáci z čerstvé srovnávací analýzy. Zaměřili se na množství odpadu v jedné ze školních budov. 

Cílem kampaně bylo snížit množství směsného odpadu v jedné z budov školy.

Co vše žáci zjišťovali, aby se rozhodli, co je nejvíc pálí?

Nejprve jsme zjistili množství směsného odpadu. Pak se odpadem trochu prohrabali a roztřídili je, aby zjistili, co děti vyhazují. Podle toho stanovili největší problém, a to bylo množství plastů ve směsném odpadu. Aby svou informační kampaň dobře nasměrovali, udělali mezi žáky ještě vědomostní anketu o třídění. Největší problém se ukázal v tom, že děti úplně přesně nevědí, co je všechno z plastu. To se projevilo zejména v koších v 1. patře, kde jsou zejména třídy z 1. stupně.

Na základě těchto zjištění se dohodli na informování o tom, co je vlastně plastový odpad. To probíhalo formou besed na třídnických hodinách. Žáci 9. tříd vytvořili pro 1. stupeň pracovní listy, které byly na odpadky zaměřené. Využili také besed Tonda na cestách (besedy o třídění). V místech, kde jsou třídy prvního stupně, uskutečnili pokus. Postavili tzv. ekohlídku ke koši, která dohlížela na správné vyhazování. Bohužel někteří členové Ekotýmu nebyli ochotni tuto aktivitu vykonávat a dodržovat pravidelnost. Proto se na hlídce opakovali stále stejní členové Ekotýmu. 

Jednotlivé úkoly sepsali a umístili na nástěnku na chodbě, kde byly pak jednotlivé akce odškrtávány, a Ekotým pravidelně na třídnických hodinách akce připomínal. 

Téma kampaně zařadili do hodin OV, kde žáci zjišťovali, co se děje s odpadem. Dále pak v hodinách Matematiky, kde počítali množství odpadu, množství sešlápnutých a nesešlápnutých lahví. V hodinách Fyziky probírali rozklad odpadu. O kampani také hovořili v rámci hodin ČJ, kde žáci psali příspěvky. 

Vyvrcholením byl Den činu nazvaný Ekologický desetiboj. Byla to sportovní akce spojená s tříděním odpadu určená pro žáky 1. a 2. tříd a pro veřejnost. Starší žáci připravili pro své mladší spolužáky deset stanovišť, na kterých se děti dozvěděly o třídění odpadu a zároveň si zasportovaly. Poslední stanoviště shrnovalo všechny druhy odpadu, a děti se tak dozvěděly o nutnosti třídit odpadky. Akce měla velký úspěch i přes nepřízeň počasí. 

O celé kampani informovali na nástěnkách ve škole, na webových stránkách školy a také v Hornopočernickém zpravodaji. Při jednotlivých akcích byly vždy na škole vyvěšeny plakáty namalované dětmi. 

Co se povedlo?

Díky kampani snížili žáci množství směsného odpadu z původních 12 kil na 9 kilo. Začali si dávat větší pozor, aby vyhazovali plasty do žluté popelnice. Také byli poučeni o tom, co všechno do plastů patří. Spoustu věcí žáci před kampaní nevěděli.

Podařilo se nám uskutečnit hezké akce, které se setkaly s velkou odezvou, a máme radost z nových košů, které máme na chodbách,“ zhodnotila Jana Jeřábková, koordinátorka programu na škole.

Litter less
Škola: ZŠ Praha 9 – Horní Počernice
Téma: Litter less

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se