Komu tím prospějete?

Vadí nám odpadky na zemi!

Komu tím prospějete?

V rámci Analýzy Ekotým zjistil, že většina dětí vidí problém v přehlížení odpadků, které jsou pohozené na zemi. Situaci začaly samy řešit. Jedním z kroků řešení bylo vytvoření motivačních plakátů.

Na počátku proběhla Analýza ve všech třídách. Děti z Ekotýmu vybíraly to, co by chtěly v jednotlivých oblastech zlepšit. V oblasti Odpady zjistily, že většina dětí ve škole vidí problém v přehlížení odpadků, které se někdy na zemi vyskytnou. Sestavily si Plán činností. Cílem plánu je: nepřehlížet odpadky na zemi. Prvním bodem plánu bylo probrat toto téma ve svých třídách se spolužáky a třídním učitelem. Na další schůzce Ekotýmu vyšlo najevo, že jedním z možných kroků řešení je umístit ve škole informační a motivační plakáty, které na tento problém upozorňují.
Plakáty se okamžitě začaly tvořit v rámci hodin výtvarné výchovy. Hotové zalaminované plakáty byly rozvěšeny ve škole. Nyní situaci sledujeme. Čekáme, zda plakáty splní svůj účel. Zároveň pracujeme na dalších Plánech činností.

Kroky a témata Ekoškoly:

Analýza, Plán činností, monitorování a sledování, spolupráce. O výsledcích budeme informovat veřejnost.

ODPADY
Škola: ZŠ Milín, okres Příbram, příspěvková organizace
Téma: Odpady
Krok: Plán činností

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!