Kolik toho nachodíme s PET lahvemi

Na Základní škole Ge. Píky v Ostravě jsme zjišťovali, kolik toho nachodíme ke kontejneru s nesešlápnutými petkami a se sešlápnutými.

Kolik toho nachodíme s PET lahvemi

Kampaň plánoval školní Ekotým, který využil stávající Analýzu. Tu jsme obohatili o některé body.

Naplánovali jsme si snížit množství plastů, propagovat nošení svačinových obalů na opakované použití a pití kohoutkové vody, kontrolovat třídění plastů, absolvovat besedy a výukové programy informující o nutnosti šetření surovinovými zdroji, propagující předcházení odpadů, jejich třídění a následnou recyklaci. Ekotým pro malé děti vymyslel a nacvičil scénku s výše zmíněným tématem. Veřejnost jsme o problematice informovali prostřednictvím informačních tabulí ve vestibulu školy a dvou článků v místním tisku, žáci získávali informace také prostřednictvím letáků, školního rozhlasu a webových stránek. Toto témata prolínala také výukovými předměty (pracovní činnosti, přírodopis, zeměpis) a projektovými dny uspořádanými ke Světovému dni Ekoškol, Dni vody, Dni Země a Dni ŽP. Ukázali jsme žákům, že není nutné kupovat vodu balenou, neboť voda z vodovodu je nejen chutná, ale i levnější a ekologičtější.

V průběhu Dne činu žáci absolvovali besedy o odpadech se společností EKO-KOM, tvořili výrobky z odpadového materiálu, zjišťovali, kolik se do odpadkového koše vejde lahví nesešlápnutých, kolik slisovaných, kolikrát je zapotřebí jít k popelnici v případě obou zmíněných situací a jakou sumu ušetří při odvozu naplněné popelnice. Deváté třídy měly za úkol instalovat v prostorách školy k vypínačům a vodovodním bateriím informace nebádající k šetření. Úklidem v okolí školy a prací ve školním arboretu, kde se dosazovaly nové rostliny, jsme si taktéž snažili prohloubit vztah žáků ke svému okolí. Pro sběr použitých baterií získal Ekotým od společnosti Ecobat sběrné boxy, které umístil do jednotlivých tříd.

Jitka Krbcová

Litter less
Škola: ZŠ Generála Píky Ostrava
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se