Jak začít na škole s vermikompostováním

Díky žížalkám může každá třída přeměnit rostlinné zbytky ze svých svačin či oběda na vermikompost a žížalí čaj, dobrý pro hnojení rostlin ve třídě i ve školní zahradě.

Jak začít na škole s vermikompostováním

Téma vermikompostování skvěle zapadá do plánu těm Ekotýmům, které řeší téma odpady, nebo prostředí školy a v analýze jim vyšlo například, že by chtěli předcházet vzniku směsného odpadu, třídit bio materiál, nebo zajistit květinám pravidelnou dodávku hnojiv a humusu z vlastních zdrojů školy.

Žížalky mají nastarosti většinou Ekoškolí týmy, ale nemusí to být pravidlem. Starost o žížaláky ve vermikompostéru, hledat, zjišťovat co se v jakém množství kompostuje, bádat a zapisovat si informace do Žížalího deníku, může kterákoliv třída i v rámci EVVO ve výuce.

Pro začátek, například informační plakát o vermikompostování a žížalkách, aby vše nezůstalo utajeno pouze v jedné třídě, nebo dokonce v rámci Ekotýmu, můžete vytvořit o výtvarné výchově. No a badatelské aktivity spojené s vermikompostováním mohou dělat všechny třídy! 

 

Jak na to:)

1. Pořidte si vermikompostér!

Vermikompostér se dá samozřejmě koupit. Na vermikompostér urbalive, máte momentálně od firmy plastia 25% slevu. Nebo existují nejrůznější návody jak vermikompostér podomácku vyrobit. Návody a workshopy naleznete na https://www.kokoza.cz/

2. Pořiďte si Žížaláky

pro obydlení vermikompostéru je nutné pořídit si kalifornské žížaly (vyšlechtěné žížaly hnojní). Od našich klasických žížal se liší hlavně v tom, že nežijí vůbec v půdě, ale v samotném biomateriálu. Žížalky snadno a většinou zadarmo pořídíte na https://www.mapko.cz/ , kde lidé sdílejí své žížalky a kompostéry (mimochodem my v Tereze jsem tam už také). Dále lze žížalky pořídit například na shopech kokoza a Ekodomov. Nezapomeňte, že pro dobrý start, je potřeba 500 žížaláků (kalifornských žížal).

3. Zaveďte si Žížalí deník

k žížalímu dobrodružství patří i celoroční pozorování vermikompostéru. Každý správný pozorovatel má deník, do kterého pravidelně zapisuje nejen svá pozorování, ale i své hypotézy, metody pozorování, a další související skutečnosti. My jsme pro vás k tomuto účelu připravili elektronický Žížalí deník. Je to vpisovatelné PDF, do kterého můžete zapisovat svá zjištění. Zapisujte, foťte či natáčejte, jak se žížaláci zabydlují, co jim chutná, jak často a čím je potřeba je krmit, co jim naopak neprospívá, co vše jste pozorovali. Jistě se Vám podaří krásná žížalí kronika.

4. Bádejte

Spolu s kolegy z programu GLOBE, jsem pro vás připravili několik badatelských tipů a metod, které, jak doufáme, zatraktivní výuku nejen pro žáky, ale i pro učitele. Níže v textu posíláme podrobný popis těchto tipů a metod vycházejících z badatelsky orientovaného vyučování (BOV). V BOV se děti učí klást správné otázky, formulovat hypotézy, hledat postupy a metody jak hypotézy potvrdit či vyvrátit, provádět vlastní zjišťování a formulovat závěry, což Vám jistě v Ekoškole pomůže u analýzy, nebo informování a spolupráci. Aktivity jsou směřovány k tématu půda a vermikompostér. Doporučené materiály lze využít či přizpůsobit i dalším vyučovacím předmětům.

 

5. Sdílejte své zážitky

Všechny příběhy a zážitky můžete sdílet s ostatními Ekoškolami v sekci INSPIRACE, kde již najdete příběhy ostatních. Můžete ale také sami Inspirovat ty co se o vermikompostování zajímají prostřednictvím vašich vlastních Příkladů dobré praxe, stačí použít tento jednoduchý formulář. V rámci četiny by jistě leckdo mohl využít. Nebo sdílejte své zážitky, ale i problémy a  otazy na Facebookové skupině. 

Zapojte se do naší otevřené skupiny na FB a umožněte dětem pravidelný přístup na FB. Ideálně zvolte (v rámci rolí v Ekotýmu) konkrétní osobu, která se o vaše příspěvky bude starat a která bude na FB aktivní. Jedno z řešení je založit si FB profil Ekotýmu resp. školy, nebo je možné využít již založené FB profily dětí i učitelů. Rozhodnutí je na Ekotýmu, jakou cestou se vydáte. V každém případě nám pošlete prolink, který nasdílíme do naší FB skupiny. 

 

Materiály k vermikompostování ke stažení:

Plakát o vermikompostování

Žížalí deník

Odkaz na mapu, kde sehnat kalifornské žížaly: https://www.mapko.cz/

Jak na BOV v Ekoškole

 

Badatelské tipy na aktivity k vermikompstování:

Badatelství není jen o pokusech. Není badatelství bez otázek, hypotézy a závěrečného hodnocení. Zde najdete jak správně na BOV, nejen v Ekoškole

Pracovní listy k pokosům

pracovní listy Půdní vlhkost

pracovni listy Půdní znaky

pracovní listy Měříme PH

Pracovní listy Tipujeme PH 

Další inspiraci můžete najít i v lekcích pro 1. stupeň i 2. stupeň.

A další inspirace můžete hledat na webu mezinárodního programu GLOBE nebo Badatelsky orientovaného vyučování.

ODPADY
Téma: Odpady
Krok: EVVO ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se