Jak to máš ty?

Na Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda jsme se v rámci kampaně LItter Less zaměřili na propagaci krabiček na svačinu.

Jak to máš ty?

Na kampani se podílel celý Ekotým naší školy, který kampaň řídil. Nejprve jsem motivovala členy Ekotýmu, ti potom ostatní žáky školy, a to hlavně pomocí videí a fotografií stále rostoucího množství odpadu na Zemi a dopady, které odpady na Zemi mají. Ekotým analyzoval stav na naší škole, naplánoval a zrealizoval akce pro děti a veřejnost. O všech akcích jsme informovali na webových stránkách naší školy i v místním městském časopise.

Shodli jsme se na společných cílech.

1. Snížit množství odpadu ze svačin, hlavně svačinových sáčků a pet-lahví.

2. Motivovat děti a jejich rodiče k používání látkových tašek místo jednorázových igelitových.

Nejprve jsme provedli ve škole anketu „Jak to máš ty?“, abychom zjistili, kolik dětí používá boxy na svačinu a opakovaně použitelné lahve na pití, a které nosí svačinu v mikrotenových sáčcích a pití v jednorázových lahvích.

Naplánovali jsme si akce, které měli směřovat k tomu, abychom informovali o problematice odpadů co nejširší veřejnost.

Co jsme všechno udělali:

- program o odpadech pro děti z mateřské a pro žáky 1. stupně,

- natočili jsme video – reklamu na používání svačinových boxů a lahví na opakované použití, video ke shlédnutí

- při hodinách výtvarné výchovy jsme zdobili boxy na svačinu a látkové tašky, které byly použity jako odměny na Dni
činu

- vytvořili jsme počítačovou prezentaci o odpadech pro naše žáky i jejich rodiče

- na Den Země jsme spolu s květinami rozdávali záložky do knihy upozorňující, že se škola zapojila do kampaně ke
snižování odpadu

O zahájení kampaně na naší škole jsme informovali žáky školním rozhlasovým hlášením, o všech následných akcích ke kampani jsme informovali na webových stránkách školy, na nástěnce Ekotýmu, ve školním i v místním městském časopise.

Den činu – Na Den činu Ekotým zorganizoval soutěžní odpoledne pro děti – akce se zúčastnily všechny družinové děti a děti, které přišly s rodiči, nebo samy. Ekotým připravil šest stanovišť, kde děti nejdřív získaly informace o problematice odpadů a pak plnily jednotlivé úkoly (např. se dověděly, že každý občan ČR vytvoří za rok přes 0,5 tuny odpadu, pak musely proběhnout dráhu z pet-lahví, spočítat kolik lahví bylo na výrobu dráhy použito a na závěr zopakovat informaci o množství odpadu; na jiném stanovišti si děti poslechly typy, jak předcházet nadměrné produkci odpadů v domácnostech a pak hrály hru „Plasty, papír, sklo“ (upravenou variantu hry „Cukr, káva, limonáda“), aby mohly dál hrát, musely se vykoupit správnou odpovědí na otázky o předcházení vzniku odpadů; na dalším stanovišti si musely zapamatovat co nejvíc z 10 předmětů a pak rozhodnout, jestli předměty jsou nebo nejsou dobré pro přírodu; na jiném stanovišti zdobily obrázek nabádající ke třídění odpadu, také se rozhodovaly, který ze dvojice obrázků je lepší a proč (např. točná zmrzlina a zabalený nanuk, voda z vodovodu a voda z pet-lahve), apod.

Padesát vylosovaných dětí si odnášelo domů boxy na svačinu, které vlastnoručně zdobili žáci 2. stupně. Od 17 hodin se konala módní přehlídka ekošatů zhotovených žáky školy hlavně z odpadových materiálů, většina modelů byla vyráběna při pracovních činnostech nebo při výtvarné výchově, některé modely vyráběly děti samy doma. Přehlídky se zúčastnilo 31 modelů a podle odhadu přišlo přes 70 rodičů. Celou přehlídku moderoval Ekotým, moderátorky přihlížející rodiče také seznámily formou počítačové prezentace a videa, které vyrobili žáci naší školy, s kampaní a s problematikou odpadu celkově. Na závěr dostaly všechny maminky a další zájemci 50 látkových tašek, které ručně malovali žáci 2. stupně. Akce se podařila a mezi dětmi i rodiči vzbudila velký ohlas.

Myslíme si, že všechny akce, které Ekotým naplánoval a které proběhly, byly úspěšné a vzbudily pozitivní ohlas. Doufáme, že se nám podařilo přimět co nejvíc dětí i jejích rodičů k zamyšlení nad problematikou odpadů a že až příští rok opět proběhne anketa „Jak to máš ty?“ o používání svačinových boxů a lahví na opakované použití, vzroste počet dětí, které je používají.

Podle propozic kampaně jsme měřili množství pytlů odpadu na škole – na začátku kampaně to bylo 18 pytlů o objemu 120 l za týden, na konci kampaně 14 pytlů. Domnívám se, že zmenšení není tak výrazné, protože velkou část odpadu tvoří papírové utěrky na ruce a odpad z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností.

Jitka Krbcová

Litter less
Škola: ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se