Jak snížit množství odpadu

Na Základní škole v Jílovém u Prahy mají Ekotým složený z Ekotýmečků. V jednom z nich, v tom, který se zabývá odpady, se žáci rozhodli, že se zapojí do kampaně Literr Less.

Jak snížit množství odpadu

Udělali Analýzu, aby zjistili, co by bylo třeba zlepšit. Zvážili celkové množství odpadu, který škola vyprodukuje za jeden den. Zmapovali třídění v jednotlivých třídách a na chodbách a zjistili, že většina žákovského odpadu vzniká díky nevhodnému sortimentu školního obchůdku. V nabídce je mnoho pitíček v malém balení – džusíky 250 ml v nápojových krabičkách nebo sáčcích, které žáci nakupují i třeba po pěti na den a někteří je navíc ani nevytřídí, přestože na každé chodbě je na nápojové kartony nádoba. Dalším zjištěním bylo, že nemají nádoby na tříděný odpad na školním pozemku, konkrétně u hřiště na fotbálek a skate parku, které jsou také v odpoledních hodinách a o víkendech hojně využívány veřejností.

Co všechno udělali, aby snížili množství odpadu ve škole?

  • Žáci Ekotýmu na třídnických hodinách informovali učitele a své spolužáky o problému s odpady z obchůdku. Informovali i paní ředitelku a paní prodavačku, která zásobuje školní obchůdek.
  • Ekotýmeček přes odpady vytvořil prezentaci pro žáky na téma šetrné spotřeby, která je k dispozici na školním serveru školy.
  • Vytvořili „Hřbitov odpadů“ na školním hřišti, který slouží jako informační prvek nejen pro žáky a učitele ale i pro veřejnost.
  • Nakoupili nádoby na tříděný odpad na školní pozemek.
  • Objednali vermikompostér do učebny přírodopisu

Úkoly si rozdělili jednak členové odpadového Ekotýmečku, kteří do úkolů zapojili ostatní a to i z řad učitelů, pana školník i paní ředitelku, s kterou žáci vše průběžně probírali a konzultovali.

Na Den činu Ekotým uvedl v činnost a slavnostně otevřel Hřbitov odpadů za přítomnosti žáků školního Senátu a vedení školy. Zároveň připravili aktivity s tématikou odpadů pro ostatní Ekotýmečky a žáky Senátu. Pro ostatní žáky a učitele byly tyto materiály umístěny na školní server. Učitele informovali, že je mohou využít ve výuce.

O všem, co se v kampani udělalo průběžně Ekotýmeček informoval své kolegy z ostatních Ekotýmečků. Pravidelně umísťovali informace na web školy a publikovali v místních Jílovských listech.

Co bylo potřeba překonat a co se povedlo?

Nepodařilo se jim zcela přesvědčit paní prodavačku, která příliš nezměnila sortiment a nadále pitíčka nabízí, i když v menším množství. Pozitivní je, že někteří žáci přestali po informační kampani pitíčka kupovat. Nádoby na tříděný odpad musely chvíli čekat ve škole, než proběhne jednání s městem o jejich vyvážení. Osvědčilo se kompostování ve třídě a povedlo se i o něco snížit množství odpadu. Po skončení kampaně znovu jeden den zvážili odpad ve škole a zjistili, že z 20,45 kg kleslo množství odpadu na 18,80 kg.

Kateřina Krištůfková, koordinátor programu

 

Litter less
Škola: ZŠ Jílové u Prahy
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se