Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Vyzdob si školu?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Turnov, Zborovská.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Vyzdob si školu?

Projekt „Vyzdob si školu“ změnil společné prostory školy v různé ekosystémy: les, rybník, louku, pole, moře, ptactvo Českého ráje. Tuto změnu si odhlasovali samotní žáci ekotýmu školy a také se účastnili přípravy projektu a samotné realizace. Pomáhali při nákupu výtvarnických potřeb – různé odstíny barev, štětců a tužek. Navrhovali kresby ekosystémů, návrhy kreslili tužkou na stěny, překreslovali, vybarvovali.

Pedagogové a výtvarníci hodnotili a studovali jednotlivé návrhy, vybírali nejvhodnější, které následně využili a zrealizovali. Seznamovali se tak do detailů s jednotlivými druhy zvířat a rostlin (mnozí je poznávali poprvé) a získali tak cenné informace o jejich životě, které využili nejen při samotné malbě, ale i při předávání znalostí svým žákům. O to nám šlo především, abychom výmalbu využívali při samotné výuce a žáci získali přehled o životě v jednotlivých přírodních ekosystémech a naučili se přírodu vnímat pod jiným úhlem – chránit ji a ne jen využívat.

Závěrečný akční den proběhl na škaredou středu, 12. dubna.  Hlavními aktéry byli nejen žáci a učitelé školy, ale především návštěvníci z řad rodičů a rodinných příslušníků. Ti navštívili výuku, obdivovali nově vymalované prostory školy a byli koordinátorem EVVO seznámeni o samotném projektu a jeho detailech. Potěšili je drobné výrobky žáků připravené ke svátkům jara a zhlédli krátkou pohádku žáků speciálních tříd. Do školy zavítali i rodiče našich budoucích žáků. Všichni si celou akci velmi pochvalovali.

Veřejnost byla informována o probíhajícím projektu nejen z webových stránek školy, ale zpráva byla zveřejněna i v místním tisku „Turnovsko v akci“.

Takových podobných projektů by mělo být, co nejvíce, neboť spojují všechny aktéry a naplňují jednotný cíl. Žáci si váží společně vykonané práce a své dílo chrání a neničí ho. Na vlastní oči vidí smysluplnost své činnosti.

Posuďte sami, co řekli:

„Děkujeme ti IKEA, že jsi nás v tom podpořila, nesmírně si toho vážíme, doufám, že nás budeš podporovat nadále. J

Děkujeme

Děkuju, že jsem se mohla stát členem Ekoškoly.

Líbí se mi to strašně moc. Mně se líbí ryby v rybníku, protože rád rybařím.“

článek z trutnovského zpravodaje:

Stále v akci

V Základní škole Turnov, nezahálíme www.zvsturnov.cz. Zdokonalujeme a vylepšujeme prostředí školy a naplňujeme témata mezinárodního programu „Ekoškola“.

Škaredá středa byla pro žáky a pedagogy základní školy „Dnem otevřených dveří“.  Přivítali návštěvníky z řad rodičů a pochlubili se svou prací. Rodiče ocenili jejich výkony nejen při samotné výuce, ale nadšeně tleskali i pohádce „O Červené Karkulce“, v podání starších žáků speciální třídy, pod vedením paní učitelky Mgr. J. Bugnové.

Obdivovali velikonoční výrobky dětí a především nově vymalované prostory školy. V rámci projektuVyzdob si školu“ se žáci podíleli na vytvoření interaktivní výukové pomůcky přizpůsobené potřebám našich žáků. Společně s výtvarníky školy vytvořili na chodbách, schodišti nebo v šatně ekosystémy lesa, louky, rybníka či moře. Takto vyzdobené prostory budou sloužit žákům I. a II. stupně základní školy při výuce.

Bez finanční podpory společnosti IKEA, která je partnerem pražského vzdělávacího centra TEREZA, by jedinečné výmalby nevznikly. V závěru roku 2016 jsme reagovali na výzvu IKEA: „Velké změny začínají od nejmenších“, a přihlásili do výzvy náš projekt.  Byli jsme úspěšní a získali tak finanční obnos v hodnotě 10 000 Kč na realizaci projektu.

 

Společnost IKEA je partnerem pražského vzdělávacího centra TEREZA a společně sdílejí myšlenku udržitelné budoucnosti a rozvoje. Jde především o šetrné a zodpovědné chování a nakládání se zdroji. Mezinárodní program „Ekoškola“ v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA a věnuje se vzdělávání přes 20 let. Ve vzdělávacích programech centra TEREZA je zapojeno přes 750 škol a 94 000 žáků www.terezanet.cz

D. Šulcová - koordinátor EVVO     

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ Turnov Zborovská
Téma: Prostředí školy

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se