Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Staráme se o keře?

Podívejte se na projekt ze ZŠ a MŠ Mendíků.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Staráme se o keře?

Obsahem projektu je poznávání a péče o keře na pozemku školy. Projekt navázal na téma Prostředí školy a podpořil Environmentální výchovu ve výuce. Žáci se učili poznávat rostliny a vytvořit jim vhodné podmínky k jejich růstu. Projekt byl zaměřen na péči o zeleň – výsadba rostlin, zalévání, okopávání, hrabání listí, úprava vzhledu. Žáci se učili zařadit rostlinu do botanického systému a vytvořit podmínky k pozitivnímu růstu rostlin.

V únoru proběhlo teoretické seznámení s prací na pozemku, předběžný výběr rostlin a nářadí, návrhy na umístění rostlin. V březnu jsme v průběhu výuky probrali zasazování rostlin s kořenovým balem, techniku zalévání, důležitost opory keřů proti větru, náchylnosti ke chladu, k napadení škůdci a chorobám. Z důvodu chladného počasí v březnu jsme zasazení keřů stanovili na duben a vysvětlili si komplikace, které by mohly nastat při vysazení keřů v nepříznivých podmínkách. Po zasazení jsme začali sestavovat tabulky a grafy morfologických změn na keřích.

Projekt realizoval koordinátor ekologické výchovy a učitelky, které učí prvouku, přírodovědu a přírodopis. Spektrum žáků bylo vybráno na základě různého věku, aby byly výstupy z projektu relevantní. Žáci si vzájemně připravovali pracovní listy a předávali zkušenosti. Přínos výběru spočíval v propojení věkových kategorií. Projektového dne se zúčastnili též rodiče zapojených žáků.

Jak samostatná realizace probíhala od A do Z

  1. nákup rostlin a nářadí – seznámení žáků s jedovatostí rostlin a podmínkami pěstování (typ půdy, světlo, teplo, náchylnost k chladu a proudění větru)
  2. seznámení s technikou sázení (velikost výkopu na kořenový bal, upevnění rostliny v půdě)
  3. zalévání – žáci budou zalévat samostatně
  4. úprava a údržba rostlin a pozemku

   

Úskalím projektu byla závislost na počasí v době výsadby keřů.

Nejlehčí bylo žáky pro projekt nadchnout. Nejtěžší bylo stanovit datum projektového dne z důvodu proměnlivosti počasí. Projektový den jsme naplánovali na 21. 4. Nejhezčí bylo vidět, že se žákům projekt líbí. Příjemné byly ohlasy rodičů na projekt a uznání, že zahrada je hezká a bude sloužit k výuce. Nepříjemný byl omezený výběr druhů keřů, které zvládnou městskou výsadbu.

Akční den probíhal v dopoledním vyučování od 9 hodin. Zájemců bylo dost – žáci, učitelé a rodiče se postupně přišli podívat na vysazování keřů, protože projektový den jsme spojili s oslavou Dne Země a všechny třídy se věnovaly ekologickým aktivitám. Atmosféra celého dopoledního vyučování byla příjemná a podařilo se nám splnit náš cíl – zapojit žáky školy do zkulturnění zahrady a vytvořit do budoucna stálou pomůcku, kterou budou využívat žáci v přírodovědných předmětech a pracovních činnostech.

Co o projektu říkaly děti?

„ Líbilo se mi hrabání v hlíně.“

„Nemohl jsem vyndat kořenový bal z květináče, ale nakonec se mi to povedlo.“

„Velmi mě bavilo sázet keře – nemáme totiž zahrádku.“

„ Jsem hrozně ráda venku  - nejlépe i během vyučování.“

„Těším se, jak budu pozorovat změny na keřích po celý rok.“

„Jsem ráda, že umím sázet rostliny, využiji to u dědy na chatě!“

 „Konečně umím použít rýč a hrábě.“

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ a MŠ Mendíků, Praha 4
Téma: Prostředí školy

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se