Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Hmyzí hotel?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Šenov Radniční náměstí.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Hmyzí hotel?

Cílem našeho projektu bylo vytvořit na pozemku školy „Hmyzí hotel“, výukovou pomůcku pro podporu výuky přírodních věd, podpořit u dětí vztah k práci s přírodními materiály a nářadím prostřednictvím manuální činnosti.
V širším smyslu pak vytvořit pro děti školy vzdělávací blok (projektový den) věnovaný problematice hmyzu, během kterého bude využita výuková pomůcka „Hmyzí hotel“.

  • Úkolem žáků bylo nejprve načrtnout několik konceptů toho, jak by mohl náš Hmyzí hotel vypadat
  • posléze si vybrali jeden ze svých návrhů, který propracovali a navrhli jeho základní rozměry
  • nakonec návrh vyhotovili v měřítku 1:20 a okótovali

Členové

Ekotýmu společně natírali konstrukci obydlí impregnací proti nepřízni počasí. V učebně pracovních činností pak pracovali s
dřevěným materiálem. Ručně krátili kulatinu a vrtali do hran otvory pro hmyzí návštěvníky.

Finální práce nad dokončením Hmyzího hotelu – žáci devátého ročníku vyplnili jednotlivé buňky hmyzího obydlí materiálem, který bude sloužit jako hmyzí útočiště. Použili jsme: kulatinu ovocných stromů, šišky, vrbové proutí a cihlu.

 

Úskalí projektu:
Největší problémy při realizaci projektu byli spojeny s tvorbou samotného Hmyzího hotelu.
Pro žáky 9. ročníku bylo složité připravit technickou dokumentaci, podle které by bylo možné pomůcku vyrobit. Proto se nakonec soustředili na koncept (návrh vzhledu) plánované stavby a tech.dokumentaci vyhotovil p. učitel Huťka.
Dále bylo složité připravit základní konstrukci hmyzího obydlí (rám). Tento problém se týkal především nutnosti pracovat s el.dřevoobráběcími stroji, se kterými žáci ZŠ pracovat nesmí. Proto jsme se domluvili s dodavatelem materiálu na dodávce již nekrácených komponentů, které žáci smontovali do finální podoby svépomocí.

Co potěšilo a pobavilo:
Velice příjemné byly vycházky žáků sedmého ročníku, během kterých sbírali v blízkém okolí školy přírodniny a materiál pro vyplnění jednotlivých buněk hmyzího hotelu. Stavba hmyzího obydlí vzbuzovala již v průběhu realizace pozornost nejmenších. Děti se tázaly, co
že to na pozemku školy stojí? Mnohé se domnívaly, že jde o novou prolézačku. Kolegyně tipovaly vinotéku, asi to bylo tím specifickým tvarem.

 

Akční den se uskutečnil během Velikonočního jarmarku naší školy. Díky tomu náš Hmyzí hotel rozhodně neměl nouzi o návštěvníky. Odhadem přišlo kolem tří-set obyvatel Šenova a okolí.
Během prohlídky hmyzího obydlí bylo všem návštěvníkům nabídnuto umístit do hotelu past na hmyz. Šlo o krátké PVC trubičky, které je možné z hotelu kdykoliv vyjmout a prohlédnout si jejího hmyzího obyvatele aniž bychom mu ublížili, nebo jej jakkoliv rušili.

Průběh akčního dne:
• slavnostní otevření Hmyzího hotelu (realizováno během „Dne otevřených dveří ZŠ Šenov“)
• přivítání veřejnosti
• krátká prezentace školního Ekotýmu a jeho aktivit
• slavnostní otevření „Hmyzího hotelu“
• všem žákům i návštěvníkům školy byla nabídnuta možnost zúčastnit se badatelské aktivity úkolu spojeného s problematikou života hmyzu

Význam projektu:
Díky projektu vznikly podklady pro projektovou výuku, věnované problematice hmyzu, opakovaně využitelné každý školní rok jako podpora výuky přírodních věd. Na pozemku školy stojí zajímavé místo „Hmyzí hotel“, který bude poskytovat útočiště různým druhům hmyzu po mnoho let. Široké veřejnosti také poskytne příležitost pro krátkou návštěvu školy. Zkrátka přijít se podívat, co v hotelu žije.
Vznikly výstupy žákovských prací, které budou monitorovat výskyt hmyzu v oblasti města Šenova, popřípadě popisovat změny v osídlení jednotlivými druhy hmyzu na průřezu mnoha let – poskytnou tak možné podklady pro porovnání situace v důsledku případné změny klimatu našeho kraje apod.

 

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ Šenov Radniční náměstí
Téma: Prostředí školy

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se