Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Bylinky ve škole?

Podívejte se na projekt ze ZŠ Litoměřice.

Jak se realizoval projekt IKEA výzvy Bylinky ve škole?

O projektu si také můžete přečíst v Litoměřickém deníku.

V naší Ekoškole se již od loňského roku zabýváme vermikompostováním. Učíme žáky třídit bioodpad a seznamujeme je s jeho využíváním. Z členů Ekotýmu se stali chovatelé žížal californských, které pilně přeměňují bioodpad na kompost. Abychom mohli vznikající kompost a žížalí hnojivo dál smysluplně využívat, připravili jsme projekt na vybudování bylinkových záhonů a revitalizaci naší malé školní zahrady. 

Důležitou součástí příprav projektu bylo jednání s vedením školy a s panem školníkem. Díky jejich vstřícnosti a podpoře máme nejen vyvýšené bylinkové záhony, ale také kulatou lavičku kolem stromu a zahradní domek na nářadí. 

Pan školník nakoupil prkna, sešrouboval a natřel dřevěný obvod záhonů. Žáci 2. stupně a členové ekotýmu je pak naplnili zeminou a osázeli bylinami - léčivými -i těmi, které mohou využívat jako koření v kroužku vaření.

O bylinky se budou nadále starat žáci školy v rámci hodin prvouky, přírodopisu nebo pěstitelských prací a jejich dosud skromný počet se ještě zvětší.

O průběhu a realizaci projektu „Bylinky ve škole“ jsme informovali celou školu i veřejnost prostřednictvím školního rozhlasu, tematické nástěnky, zprávy na regionálních webových stránkách, webových stránkách školy. Krátká tisková zpráva byla zveřejněna i v regionálním Deníku. 

Úspěšnou realizaci projektu nejvíce ohrožovalo nepříznivé počasí. Ale díky nadšení a elánu žáků školy, ochotě pana školníka a podpoře učitelů, jsme vše zvládli.

Ekotým školy připravil pro žáky 3. – 5. tříd přírodovědnou soutěž Bylinková stezka, která se stala zároveň takovým symbolickým zahájením první sezony pěstování bylinek na naší škole. Po přestřižení „květinové pásky“ a úvodním projevu koodinátorky projektu si šest týmů vybraných žáků prověřilo své znalosti o léčivých bylinách. V rámci soutěže také ochutnávali bylinkové čaje a poznávali vůně bylinek. 

Projekt má dětem i jejich rodičům dokázat smysluplnost třídění a zpracování bioodpadu, ukázat jeho konkrétní využití. Zároveň se mohou přesvědčit, že k pěstování rostlin není třeba využívat umělá hnojiva a dozvědět se o výhodách vermikompostování.

Záhony budou sloužit i jako učební pomůcka při poznávání rostlin a přístupné budou všem žákům školy. Vypěstované byliny chceme s dětmi dále zpracovávat (sušit, vyrábět masti, mýdla, tinktury apod.) a nabízet na školních jarmarcích.

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ Litoměřice, Na Valech
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se