Jak předat informace ostatním tak, aby je to bavilo?

Žáci na Základní škole Běžecká v Sokolově to zkusili školním „questem“. Přihlásili se do IKEA výzvy se svým projektem Eko rallye a vyšlo jim to. Jak projekt probíhal, jsme se zeptali paní koordinátorky Moniky Horárové.

Jak předat informace ostatním tak, aby je to bavilo?

Co byste v krátkosti řekla o vaší škole?

Jsme škola se třídami prvního stupně a třídami podle § 16 a třídami praktickými. Proto se snažíme, aby i naše aktivity při zlepšování životního prostředí děti bavily i poučily. Pořádáme pravidelně setkání s rodiči formou dnů otevřených dveří nebo zahradních slavností. Na kterých je seznamujeme s našimi projekty a prací Ekotýmu i celé školy. Obzvlášť oblíbené jsou akce zaměřené na téma Jídlo a svět. Vařili jsme z plevelů, sezónních i lokálních potravin, udělali jsme průzkum místního zemědělství a zemědělských trzhů, nabídli jsme ochutnávku pokrmů z jablek z naší zahrady. Nikdy ale nezapomeneme vyzdvihnout environmentální dopad našich akcí. Často rodiče do akcí zapojujeme, nebo dokonce požádáme o spolupráci s některým projektem (např. nám tatínkové pomáhali vyrobit hnízdní budky). Propojíme tak život školy a rodiny, zlepší se spolupráce s rodiči i klima školy.

Jak se zrodil nápad na Eko Rallye?

Tak nějak to vyplynulo z toho, co jsme zatím vyzkoušeli a v jakých projektech jsme zapojení. V Ekoškole jsme od roku 2009, k tomu máme i další projekty a myslíme si, že máme co předávat. Máme pocit, že je dobré vzdělávat naše žáky, ale i inspirovat další školy, a tak nás napadlo vytvořit něco právě pro ně. Zároveň máme velké chodební prostory, a i když už v některých částech vznikly čtenářský nebo pingpongový koutek, děti stále vymýšlejí, jak si prostory vylepšit. Tak vznikl nápad na polepení podlah. Dalším rozvíjením nápadu pak vznikla myšlenka na naučnou stezku hravou formou.

Takže jste spojili všechny nápady do jednoho a na chodbách školy vznikla výzdoba, která zkrášluje a zároveň vzdělává. Jaké informace jste zvolili?

Přesně tak, máme výzdobu, která jde využít při vzdělávání. A jaké informace jsme vybrali? To vyplývá z toho, že jsme Ekoškola, takže jsme sáhli do ekoškolých témat a vybrali jsme recyklaci různých druhů odpadu a témata voda.

Polepky na podlaze, interaktivní panely? Výrobu jste zadaly nějaké firmě?

Polepy na podlahu jsme svěřili k výrobě odborníkům, konkrétně sokolovské firmě SOFTART, ale návrhy jsme si vyrobili sami. Všechny třídy dostaly témata, která se pokusili žáci výtvarně ztvárnit, nejhezčí z nich jsme vybrali a zadali firmě ke zpracování.

Výukové panely vznikaly v naší školní dílně. Samotnou výrobu zvládli žáci vyšších ročníků v hodinách pracovního vyučování. Částečně se jedno odpoledne na výrobě podílelo několik ochotných tatínků. Vyhledávání obrázků na panely, jejich úpravu a tisk jsme přenechali páté třídě, které má výuku informatiky.

Zatím jsme mluvili jen o samotných informacích, které si člověk může u vás na chodbě přečíst na interaktivních panelech nebo na polepkách na podlaze. Ale co ta Eko Rallye?

To je vlastně nápad na to, jak informace dál využít. Děti vymyslely putování po naučné stezce ve formě „questu“, což je hra, ve které nejde o vědomosti, ale spíše o pozornost, schopnost pozorovat, čtení s porozuměním a o vyhledávání informací. Dává tak prostor různým tipům žáků.

Eko Rallye jsme nazvali akci, na kterou jsme pozvali ostatní sokolovské školy. Žáci z těchto škol si v týmech prošli celou naši stezku a našli na ní odpovědi na otázky v questu. Odpovědi v závěru porovnávali a diskutovali o nich. Účastníky Eko Rallye jsme navíc informovali o programu Ekoškola, jeho principech, tématech a o akcích, které v rámci programu pořádáme.

 

Jaká byla spokojenost s akcí Eko Rallye?

Čekali jsme větší zájem ze strany sokolovských škol. Přišly z pěti škol jen dvě. Ale jinak samotná akce se povedla, o čemž svědčí i ohlasy účastníků: „Bylo to super.“ (Tadeáš), „Bylo to zábavné. Občas jsme nevěděli kam jít. Nebylo to ani moc těžké, ani moc lehké.“ (Vašek), „Líbilo se mi to. Líbilo se mi na tom, jak jsme chodili po škole. Líbily se mi ty otázky.“ (Nela), „Líbilo se mi to. Nejlepší bylo, že jsme chodili po škole. Odměny byly hezké.“ (Anetka), „Bylo to super. Líbilo se mi, že jsme běhali po škole a byly hezké odměny.“ (Tobík), „Bylo to hezké. Já jsem se málem ztratil, ale byli jsme druzí.“ (Míla)

Co na projektu oceňujete?

Spolupráci Ekotýmu a tříd. Zjistili jsme, že třídy spolupráce stmeluje, vytváří prostředí nevhodné pro šikanu, a navíc si děti vlastnoručně vyrobených věcí více váží. A pak samozřejmě samotné „naučné stezky“, která bude dále sloužit při výuce a akcích školy. Jednou z takových akcí, na které se plánujeme stezkou „pochlubit“ a nechat účastníky si questku projít, je tradiční setkání Ekoškol Karlovarského kraje, jehož je naše škola letos pořadatelem a hostitelem.

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Škola: ZŠ Běžecká Sokolov
Téma: Ikea výzva
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!