Jak neplýtvat potravinami

Ekotým provedl Analýzu, naplánoval a realizoval akce, sledoval průběh kampaně, vyhodnotil její výsledky. Jejich motivací byl cíl snížit na konci kampaně množství odpadu ve školní popelnici.

Jak neplýtvat potravinami

Na Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda se do kampaně Litter Less zapojil celý Ekotým a další žáci 2. stupně. Ekotým provedl Analýzu, naplánoval a realizoval akce, sledoval průběh kampaně, vyhodnotil její výsledky. Jejich motivací byl cíl snížit na konci kampaně množství odpadu ve školní popelnici.

S Analýzou jim pomohly paní uklízečky, které je upozornily na to, že velkou část odpadu tvoří jednak odpad ze školní jídelny, ale také ohryzky a zbytky ovoce/zeleniny, a to hlavně ve dnech, kdy je na škole akce Ovoce do škol.

Za cíl si žáci dali snížit množství odpadu ve školní popelnici. Zvolili si dvě cesty, kterými cíle chtěli dosáhnout. Jednak aktivity vedoucí proti plýtvání potravinami a pak kompostování zbytků ovoce/zeleniny.

Aby bylo možné ve škole kompostovat, půjčili si od města si dva kompostéry, které umístili u východu ze školy. Nakoupili do tříd koše na bioodpad (zatím pro 1. stupeň) a třídy si určily službu na vynášení těchto košů do kompostéru.

Hned na začátku jim bylo jasné, že jen zajištění možnosti třídit bioodpad nepomůže a budou muset zajistit i osvětu. Naplánovali akce do školní družiny, do mateřské školy v Odolené Vodě, pro žáky 2. – 8. tříd naší základní školy a pro veřejnost na Den činu. Rozhodli se všechny akce zaměřit proti plýtvání potravinami, na podporu kompostování a také třídění odpadů. Navíc ještě uspořádali ve vstupní hale školy výstavu nejlepších plakátů proti plýtvání potravinami.

Den činu: Dopoledne uspořádali program pro žáky školy z 2. – 8. tříd. Program byl na jednu vyučovací hodinu a Ekotým s ním obešel během dne všechny třídy. Základem programu byl film „Čerstvé ale v kontejneru“ https://www.youtube.com/watch?v=XM4cznYYmDg. Z filmu vybrali 20 minut podle nich nejzajímavějších momentů a film přeložili do češtiny, protože bohužel v české verzi není. Ekotým potom diskutoval s žáky o tom, co ve filmu viděli, jak se jim to líbilo, proč se plýtvá potravinami, jak tomu lze předcházet, jestli si myslí, že také plýtvají. Na závěr Ekotým připravil aktivity jako např. křížovka a slovní přesmyčky obsahující pojmy z filmu, nebo sestavení jídelníčku do školní jídelny s využitím pravidel spotřebního koše, která škola musí splnit.

Na odpoledne připravil Ekotým akci pro předškoláčky a malé školáky na školní zahradě. Na devíti stanovištích se děti dozvěděly základní informace o kompostování, třídily obrázky různých odpadů do správných kontejnerů a kompostéru. Odhadovaly, jak dlouho trvá, než se některé zbytky potravin rozloží v kompostu. Měly za úkol po slepu, pouze hmatem, uhádnout, jaké potraviny se nacházejí v pěti různých miskách. Procvičily si svou paměť při Kimově hře a představivost, když měly poznat podle popisu, o jaké ovoce se jedná. Skládaly obrázky, měly rozhodnout, které věci patří do kompostéru a které ne. Sestavovaly do správného pořadí obrázky s recyklačním okruhem slepice - vajíčko – skořápky – kompostér – kompost – obilí - kuře.

Součástí Dne činu byl i průzkum mezi občany města zaměřený na třídění odpadu a bioodpadu formou ankety, kterou sestavil Ekotým.

Jak se jim podařilo naplnit cíl?

Všechny naplánované akce se jim podařilo zrealizovat, jen byli nemile překvapení menší účastí veřejnosti na Dni činu, přestože akci avizovali v místním městském rozhlase i na webových stránkách školy.

Kompostéry na školním pozemku pravidelně kontrolují, zda se plní. Při kontrolách zjistili, že ne všechny zbytky jsou do kompostéru vhodné a také, že ve dnech, kdy je velké teplo, byly zbytky v kompostéru cítit. Ale stačilo je překrýt vrstvou posekané trávy a bylo po zápachu.

Podle ohlasů dětí i paní učitelek se programy pořádané pro děti ze školky, družiny i žáky školy povedly.

A teď k jejich cíli, kterým bylo snížit množství odpadu ve školní popelnici. Na začátku kampaně bylo množství odpadu ve školní popelnici v průměru za 1 den 19 kg, na konci kampaně 16 kg. Je to sice snížení jen o 15%, ale doufají, že si žáci zvyknout používat koše na bioodpad nejen pro akci Ovoce do škol, ale i pro běžné denní užití.

Protože trvalo trošku déle vykomunikovat s městem zapůjčení kompostérů, byly koše na bioodpad do tříd umístěny až na jaře, a tak věří, že se je postupem času děti naučí pravidelně používat. Mají radost, že se jim povedlo zavést na škole kompostování.

Renáta Kynclová
 

Litter less
Škola: Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se