Jak na odpady

Na Základní škole Dobřív jsme v rámci kampaně Litter Less učili prvňáky třídit.

Jak na odpady

V kampani Litter Less byl zapojen celý Ekotým, ve kterém jsou žáci všech ročníků. Informace ze schůzek Ekotým přenášel do svých tříd. Žáky jsme motivovali vyhlášením soutěže ve sběru elektroodpadu, baterií, hliníku a starého papíru.

Při plánování jsme vycházeli ze stávající Analýzy. Zjistili jsme, že starší žáci odpad v naší škole umí správně vytřídit, je nutné naučit to prvňáčky. Dalším zjištěním bylo, že někteří žáci stále používají igelitové tašky.

Cíl kampěně byl naučit žáky správně třídit odpad, zamezit jeho vzniku, sběrem starého papíru chránit lesy, spolupracovat s Ekoškolou Zbiroh.

Do plánu jsme si dali vytvoření ekohlídek, které trénovaly mladší žáky, vyhlásili jsme boj igelitovým taškám, vyhlásili jsme soutěž ve sběru elektroodpadu, baterií, hliníku a starého papíru. Podařilo se nám zapojit do sběru rodiče.

Ekotým průběžně kontroloval výsledky. Problém byl se skladováním sebraného elekroodpadu a s větším množstvím papíru. Také jsme se setkali s tím, že naše sběrna nám nechtěla vykoupit papír a hliník, našli jsme si jiné odběratele.

V hodinách matematiky a informatiky žáci počitali průměry a sestavovali tabulky. V přírodovědě se seznamovali s ochranou stromů, už vědí, že sběrem 50 kg starého papíru zachrání 1 strom.

O naší kampani a akcích jsme informovali žáky ve třídách a na nástěnkách ve škole, které jsou u vchodu do školy přístupné i rodičům a veřejnosti. Žáci informovali rodiče doma a ti se aktivně zapojili do sběru. Informace a fotografie z akcí jsme uveřejňovali na webu školy. Články o naší práci vyšly i v místním časopise.

Vydařená byla společná akce se ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.

Na Den činu jsme uspořádali velkou sběrovou akci, do které se zapojila většina žáků školy a jejich rodiče. V tento den jsme také měli rukodělné dílny, kde se žáci a rodiče naučili vyrábět tašky z přírodního materiálu. Akce se nám vydařila, s výsledky sběru a dílen jsme byli spokojeni.

Co se nám povedlo:

V rámci kampaně jsme navštívili Ekoškolu ZŠ Zbiroh, se kterou spolupracujeme. Strávili jsme tam celé dopoledne při hře „Pevnost Ekoyard“. Vyrobili jsme si trénovací kontejnery a zábavnou formou učili mladší spolužáky třídit odpad. Při návštěvě dětí z MŠ jsme trénovali i s nimi. Igelitové tašky jsme v šatně nahradili látkovými, vlastnoručně malovanými. Vlastnoruční výrobou tašek z přírodního materiálu jsme dál omezili

Jitka Krbcová

Litter less
Škola: ZŠ Dobřív
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se