Jak funguje Ekotým

Mladší žáci se nejprve seznamují s prací Ekotýmu, postupně se sami aktivně zapojují. A potom ve vyšších ročnících jsou to právě oni, kteří zase naopak pomáhají a řídí.

Jak funguje Ekotým

Členy Ekotýmu jsou žáci od 4. do 9. tříd. Každou třídu obvykle zastupují žáci dva, ale klidně jsou to i žáci čtyři, záleží jenom na chuti pracovat v Ekotýmu. V letošním školním roce má Ekotým celkem 39 členů, tolik jich ještě nikdy neměli!

Celý Ekotým si nejprve rozdělí zásadní role – předseda, zapisovatel, informátor, bodování. A pak se rozdělí do pracovních skupinek podle zaměření: Voda, Prostředí, Energie, Odpady a Doprava. Tam se role vedoucích, a tedy koordinátorů činnosti, ujmou ti nejstarší, tedy žáci z 8. a 9. tříd, a mladší žáky si mezi sebou spravedlivě rozdělí. Toto rozdělení se osvědčilo, mladší se nejprve seznamují s prací Ekotýmu, postupně se sami aktivně zapojují. A potom ve vyšších ročnících jsou to právě oni, kteří zase naopak pomáhají a řídí.

Samostatnost žáků je úžasně vidět především na oslavě Světového dne Ekoškol, kdy si celý Ekotým zcela samostatně připravuje ekologický program pro všechny ostatní žáky školy. Pro spolužáky například vymysleli a připravili pexeso s tématikou odpadů nebo kartičky s obrázkem nebo popisem odpadu a velký karton s vyrobenými otvory, které představovaly kontejnery na tříděný odpad. Další aktivitou byly puzzle a desková hra, kdy děti chodily po políčkách s otázkami a po správně zodpovězené otázce a správném odhození odpadu popošly o další pole.

 

Pražské školy
Škola: ZS Nad Vodovodem_Praha 10
Krok: Ekotým

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se