Ekotým a parlament

Na naší škole v minulosti fungoval Ekotým a parlament souběžně. Postupně jsme zjistili, že řeší nebo v podstatě by měl řešit stejné věci. V letošním roce jsme se rozhodli tyto 2 instituce sloučit.

Ekotým a parlament

Na začátku letošního školního roku jsme sloučili školní parlament a Ekotým. Došlo k tomu, protože jsme zjistili, že řeší stejné záležitosti. Na tuto situaci nás vlastně upozornily děti, protože obě instituce navštěvovali z mnoha tříd stejní žáci. A od nich také vzešel nápad na sloučení.

O tomto kroku jsme se nejprve domluvili s kolegou, který vedl školní parlament, když nebyl proti, přednesli jsme návrh vedení školy a ostatním učitelům. Všichni souhlasili. Ve třídách, kde parlament a ekotým navštěvovali různí žáci, proběhla v září dohoda o tom, kdo bude navštěvovat schůzky. Většinou zůstali bývalí ekotýmáci, protože v dřívějších letech se ekotým scházel častěji než parlament, takže tito žáci už byli na činnost zvyklí.

Od září se tedy scházíme jako Ekoparlament. Vše funguje výborně, členem ekoparlamentu se stal další učitel - kolega, který vedl parlament, což vneslo další nápady a energii a ekoparlament se ještě více podílí na záležitostech celé školy. Naše škola je zaměřena na environmentální výchovu, proto vidím jako velký přínos stejné zaměření hlavní žákovské instituce.

1. krok: EKOTÝM
Škola: ZŠ a MŠ Úprkova Hradec Králové
Téma: Ekotým
Krok: Voda

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se